Vzdělávání pro pedagogy


EXKURZE DO KLÍČOVSKÝCH SADŮ

Středa 24. května 2017  16.30-18.00

Když se řekne sad, vybaví se nám ovoce a tedy něco dobrého k jídlu pro nás, pro člověka. Klíčovské sady však nejsou jen zdrojem potravy pro člověka. Na vycházce se seznámíme s místními druhy a odrůdami ovocných stromů, rostlin a živočichů a budeme poznávat, jak jsou jejich životy propojeny. Akce je vhodná pro amatérské přírodovědce ve věku 6-99 let.

PRŮVODCE

... Ing. Kateřina Zímová je krajinná ekoložka na volné noze. Její vizí je propojovat příběhy lidí a přírody, jakožto dvě hlavní složky životního prostředí. V této oblasti zpracovává odborné posudky, projekty a věnuje se vzdělávání. Současně působí jako předsedkyně neziskové organizace CooLAND, zabývající se ochranou zemědělské krajiny.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK A REGISTRACE

... 60 Kč / dospělý, 30 Kč / dítě do 15 let (platba na místě)
... počet účastníků omezen
...přihlášení ZDE nebo na tel. 733 764 980

MÍSTO SETKÁNÍ

... na autobusové zastávce Klíčov
... kam se dostanete busem číslo 151 z Vysočanské nebo Proseka

KONTAKTNÍ OSOBA

... Petr Dolenský
... 733 764 980

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE

Akce je realizována ve spolupráci Asociace místních potravinových iniciativ, spolku Na Ovoce a CooLAND za podpory Hlavního města Prahy. Klíčovské sady jsou ve správě odboru životního prostředí Hlavního města Prahy.

VČELY V PRAŽSKÝCH SADECH

kdy:  čtvrtek 26.11.2016,  18:00 - 20:00 hod

kde:  Fakulta elektrotechnická ČVUT, Technická 2, Praha 6, Dejvice (mapa)

lektoři: 

Ing. Jiří Rom, specialista péče o chráněná území, Odbor ochrany prostředí MHMP: základní informace o managmentu veřejných městských sadů ve správě Hlavního města Prahy, MP, možnosti spolupráce se včelaři.

Ing. Martin Čížekspecialista lesního hospodářství, Odbor ochrany prostředí MHMP: základní informace o managmentu v lesích Hlavního města Prahy, možnosti spolupráce se včelaři.

Ing. arch. Dagmar Šormová, spolek Hradčanské včely: včelaření v městských parcích, sadech a lesích, silné i slabé stránky a rizika, představení dobré praxe ze zahraničí, možnosti spolupráce..

Po přednášce bude následovat moderovaná diskuse.

Více info v letáčku  ZDE

Akce je realizována s finanční podporou MČ Praha 6. 

 

EXKURZE NA KOMPOT

Kdy:  30.10.2016, 14:00-18:00

Kde: Komunitní zahrada Kompot, Nové Středokluky, Praha Západ, GPS: 50.1233347N, 14.2517036E

Obsah semináře: Exkurze po zelinářské zahradě obhospodařované a řízené v rámci konceptu komunitou podporovaného zemědělství. 

Více info: http://www.kom-pot.cz/

Akce je realizována s finanční podporou MČ Praha 6. 

EXKURZE NA KUCHYŇKU

Kurz, zařazený do cyklu Pěstuj ekologicky.

Kde: Komunitní zahrada Kuchyňka, Květinářská ul., Praha 8

Kdy: 22.10 2016, 14:00-18:00

Téma: půdní úrodnost, péče o půdu

Maximální počet účastníků: 15

Více info v letáku ZDE

EXKURZE DO VOKOVICKÝCH SADŮ

středa 5.10.2016, 16.30 - 18.30  

Pojďte navštívit málo známé pražské sady. Seznámíte se s přírodovědně hodnotnými místy, kam je možné si dojít natrhat čerstvé ovoce. Zaměříme se na důležitost sadů a jejich význam. Přiblížíme si též příkladné postupy jejich obnovy. Společně navštívíme Sad na Červeném vrchu, Vokovickou třešňovku a sad v lokalitě Na Krutci s dozrálými jablky.

Lektor  semináře - ALEŠ RUDL, dendrolog, autor webu PRAŽSKÉ STROMY www.prazskestromy.cz

SRAZ : autobusový terminál u metra A – Nádraží Veleslavín

Účast na akci je omezena na 30 přihlášených účastníků a je díky grantové podpoře MČ Praha 6 zdarma

Přihlášky do 30. 9. 2016 : bit.ly/vzdelavani-na-farme

Kontaktní osoba:  Mgr. Petr Dolenský, ekovychova@asociaceampi.cz, 733 764 980

VÍCE INFO V LETÁKU

Akci organizuje Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. a Web Pražské stromy 

-

TŘI ZAHRADY

Celodenní exkurze do zahrad v Praze 6 a okolí
středa 14. září 2016, 8.00-16.00

3 ZAHRADY...
... medonosná zahrada Mája
... zelinářská zahrada KomPot
... školní přírodní zahrada ZŠ Petřiny Sever

URČENO PRO...
... pedagožky a pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ z MČ Prahy 6 i dalších městkých částí
... vzdělavatele (z mateřských klubů, neziskových organizací apod.) působící na území MČ Prahy 6 a v jejím okolí

PODMÍNKY ÚČASTI...
... zájem o problematiku
... chuť podněty exkurze pedagogicky zužitkovat

ÚČAST NA EXKURZI A JÍDLO ZDARMA díky grantové podpoře MČ Praha 6

KONTAKTNÍ OSOBA
... Petr Dolenský - ekovychova@asociaceampi.cz - 733 764 980

VÍCE INFO V LETÁKU

PŘIHLÁŠENÍ do 5.9. PŔES PŘIHLAŚOVACÍ ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ

 

VZDÉLÁVÁNÍ NA FARMĚ

Semináře realizované v září 2015

Propagační letáček ZDE

Informační zdroje pro účastníky ZDE

Závěrečná zpráva z projektu ZDE