Studenti pražských škol se budou učit agroekologickému hospodaření | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Studenti pražských škol se budou učit agroekologickému hospodaření

Na pražských středních školách se bude vyučovat a praktikovat agroekologické zemědělství! Studenti všech středních škol a druhých stupňů ZŠ budou mít možnost naučit se praktickému udržitelnému hospodaření a dozvědět se širší souvislosti toho, jak zemědělství ovlivňuje svět a jak můžeme celý potravinový systém učinit udržitelnějším a připraveným na přicházející změnu klimatu. 

Za tímto účelem Asociace místních potravinových iniciativ vytvořila dlouhodobý a ucelený vzdělávací cyklus o agroekologickém zemědělství pro středoškolskou mládež na území Hlavního města Prahy. Cílem programu je nabídnout žákům středních škol teoretické i praktické vzdělávání zahrnující i prožitkové a dovednostní učení a vlastní empirickou zkušenost v tématu šetrného zemědělství a představit žákům širší společenské souvislosti udržitelného zemědělství a péče o krajinu a jejich roli jako spotřebitelů v jeho utváření, ale také praktické metody a techniky šetrné zemědělské praxe v terénu na poli či při návštěvě ekologických farem.

Pedagog Gymnázia Da Vinci, které se do programu zapojilo k programu řekl: “Vzdělávání o fenoménech dneška je pro středoškoláky velmi důležité, protože se vztahuje k otázkám, které dnes a denně slyší kolem sebe a je potřeba abstraktní pojmy vztáhnout k realitě, kterou zažívají, proto jsme se zapojili do programu Agroekologie, neboť teoretické fenomény neudržitelnosti zemědělství zasazuje do praktických činností péče o půdu či exkurzí na farmu, kde studenti mají možnost si skutečně na zemědělství sáhnout.”

Jiří Prachař, odborný garant programu vysvětluje proč považuje za důležité učit žáky o agroekologicém zemědělství: “Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale zahrnuje také společenské a environmentální aspekty a péči o krajinu. Pro agroekologický přístup je velmi významná role spotřebitelů, jako aktérů utváření celého potravinového systému směrem k udržitelnosti.”

Podrobný popis programu a všechny potřebné dokumenty a možnost objednat program pro školu je k nalezení na webu: www.asociaceampi.cz/programy/agroekologie

Kontaktní osoba:  Mgr. Petr Dolenský, koordinátor vzdělávání, petr@asociaceampi.cz, tel.: 733 764 980