Sdílíme video záznamy Symposia Živé zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sdílíme video záznamy Symposia Živé zemědělství

Na začátku března jsme uspořádali již třetí ročník Symposia Živé zemědělství. Letos se většina workshopů a přednášek točila především kolem chovu zvířat, ochrany rostlin, veřejného stravování, ale i tématu, jak vznikají bioregiony. Do Národního zemědělského muzea, kde Symposium probíhalo, přijeli přednášející z Čech, Moravy, Slezska a Německa. Celková účast byla na hranici 200 účastníků. Proběhly moderované debaty o budoucnosti zemědělství a prezentovaly se příklady dobré praxe. Do záznamů z jednotlivých vstupů se můžete zaposlouchat i vy.

Použití pesticidů a alternativa ekologického zemědělství (Metaanalýza pesticidů v ČR) >>>

Pódiová diskuze hostů Miroslav Florián, Roman Pavela a Martin Rexa.

Úvod do holistického pastevního managementu „regeneraticní pastva“ >>>

Přednáška podává přehled různých regenerativních pastevních metod a jejich celostního začlenění do podniku. Byly uvedeny teoretické základy regenerativní pastvy a zároveň ukázky prostřednictvím praktických příkladů problémy a možnosti jejich řešení v podmínkách střední Evropy. Více o Birger Paulsen.

Ekologické,regenerativní,bezorebné zemědělství,nebo jaké to vlastně je? >>>

Pódiová diskuze s Nicky Haack, Martin von Mackensen, Jiří Urba a Stanislav Hejduk, moderuje Tomáš Uhnák.

Budoucnost ekologických chovů: Proč jsou pastevní chovy zásadní pro udrižtelné zemědělství >>>
V přednášce se Jiří Urban a Stanislav Hejduk věnují problematice skleníkových plynů a chovu přežvýkavců, výrobkům z mléka, masa a zpracováním těchto produktů. Více o Jiřím Urbanovi a Jaroslavu Hejdukovi zaleznete zde.

Význam a rozměr chovu zvířat v ekologickém zemědělství budoucnosti >>>

První část přednášky Martina von Mackensen, který hovoří o zásadním významu a přínosu chovu zvířat, který znamená mnohem více než jen část podnikové ekonomiky. Dalšími tématy je krmení, ustájení, zdraví zvířat a plemenitba. Více o Martinovi von Mackensenovi naleznete zde.

Biopesticidy v ekologickém zemědělství >>>

Přednáška a diskuse pod vedením Romana Pavely.

V přednášce je představena historie a současnost používání přípravků na ochranu rostlin, jejich základní zástupci, účinnost i způsob a možnosti použití v ochraně proti patogenům a škůdcům zemědělských plodin. Byly diskutovány současné výzvy v oblasti výzkumu a v oblasti praktického využití.

Regionální potravinové sítě, potravinová rada, veřejné stravování >>>

Přednáška a diskuse s Anna Neumann, Tomáš Uhnák, Tom Václavík a Ernährungsrat Wien. Více o přednášejících najdete zde.

Vlastníci pozemků – magistrátní a obecní půda >>>

Živá půda je projekt Nadace Partnerství, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Poradci radí vlastníkům zemědělských pozemků z řad občanů, firem, obcí a měst, jak zlepšit kvalitu půdy a zajistit na ní lepší hospodaření. Pomáhají jim projít celým procesem změny hospodaření od rýčové zkoušky, komunikaci s pachtýřem až po uzavření férové pachtovní smlouvy. Více o Monice Hradilové najdete zde.

Bioregiony – BIO region Velké Hostěrády, Živý region Tišnovsko >>

Přednáška Elišky Vozníkové, Jana Trávníčka a Tomáše Uhnáka.

Bioregiony či v zahraničí používaný název Bio-Districts. V České republice si svou cestu zatím jen hledají. A to například přes projekty ve Velkých Hostěrádkách nebo na Tišnovsku. Každý z projektů na to jde jinou cestou. Dojdou ke stejnému cíli? O tom jak se BIO region (ne)dá dělat v podmínkách českého zemědělství.

Jak se zapojit do KPZ a co to KPZ je? >>>

O Komunitou Podporovaném Zemědělství a dalších potravinových iniciativách v ČR. KPZ nejen jako cesta odbytu pro rodinná hospodářství, ale i rozvoj solidarity, lokálnosti, přímého vztahu zemědělec-spotřebitel, udržitelnosti a transparentnosti. Představení KPZkoALICE – tuzemské sítě potravinových iniciativ, prostor pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu, inspiraci a spolupráci. O tom všem přednášely Šárka Krčílková, Alena Wranová a Jana Kožnarová.

Ekologické a biodynamické vinohradnictví >>>
V prvním ze dvou workshopů se Georg Meissner zaměřil na specifika ekologického a biodynamického vinohradnictví.  Přípravu půdy pro obnovu vinice (opětovnou výsadbu). Hospodářská zvířata ve vinici. Obrana proti škodám způsobeným lesní zvěří (srnci, daňci, divoká prasata) a ošetřování příkmenného pásu ve vinici.

Modelové ekoregiony v Bavorsku – důležitý stavební kámen k dosažení 30% podílu ekozemědělství >>>
Přednáška Klause Wiesingera se zabývá vznikem, financováním, strukturou a způsobem práce 26 modelových ekoregionů v Bavorsku. Na základě případových studií jsou představeny úspěšné projekty modelových ekoregionů, ale také překážky a problémy. Více o Klausu Wiesingerovi najdete zde.

Odchov telat s matkou – praktické příklady faremních chovů >>>
Praktické příklady faremních chovů: Hof Mahlitzsch, Hof Stolze Ku, Dottenfelderhof (DE) + diskuze: Nikola Burgeff, Anja Hradetzky a Martin von Mackensen. Více o přednášejících najdete zde.

Příklady dobré praxe: Maso z lúky; Farma Kateřina; Farma Otročín >>>
V přednášce bude hovořit o svém hospodaření Jan Žák z Maso z lúky, Adolf Loos z Farmy Kateřina a Richard Tintěra z Farmy Otročín. Medailonky řečníků zaleznete zde.

Bioregiony – pojetí v kontextu České republiky a Bavorska >>>
Diskuse Elišky Vozníkové, Jana Trávníčka a Klause Wiesingera pod vedením Michala Bajgarta. Bioregiony či v zahraničí používaný název Bio-Districts. V České republice si svou cestu zatím jen hledají. A to například přes projekty ve Velkých Hostěrádkách nebo na Tišnovsku. Každý z projektů na to jde jinou cestou. Dojdou ke stejnému cíli? O tom jak se BIO region (ne)dá dělat v podmínkách českého zemědělství.

Význam a rozměr chovu zvířat v ekologickém zemědělství budoucnosti II >>>
Druhá část přednášky Martina von Mackensen, který hovoří o zásadním významu a přínosu chovu zvířat, který znamená mnohem více než jen část podnikové ekonomiky. Dalšími tématy je krmení, ustájení, zdraví zvířat a plemenitba. Více o přednášejícím naleznete zde.

Příklady dobré praxe: Hof Stolze Huf (DE); Farma Mahlitszch (DE) >>>
Příklady dobré praxe: Hof Stolze Huf (DE)_Anja Hradetzky; Farma Mahlitszch (DE)_Nikola Burgeff. Více o přednášejících naleznete zde.

Představení biofarmy Sasov – ekologický chov prasat od roku 1999 >>>
Josef Sklenář vám představý rodinný způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic – systém chovu prasat zohledňující ekologický a etický přístup k chovu zvířat s ohledem i na ekonomickou efektivitu chovu. Více o přednášejícím naleznete zde.

Jak založit komunitní chov slepic >>
Přednáška Anny Hudské o úskalí chovů slepic, vzestupech a pádech komunity. O technických řešeních, aneb, proč naše babičky chodily ke slepicím 2x denně a my jen j1x. O síti komunitních chovů v ČR a další témata se dozvíte v jejím příspěvku. Více o přednášejícím naleznete zde.

Příklady dobré praxe: Farma Lukava; Slunce Dubem; Ofčí statek Brníčko >>>
Své příklady dobré praxe postupně představili Jana a Martin Rosenbaumovi z Farmy Lukava, Jakub Rumler ze Slunce Dubem a Michal Hrdlička z Ofčí statek Brníčko. Více o přednášejícím naleznete zde.

Vybrané fotografie si prohlédněte >>> ZDE

Napsala: Jana Kožnarová