Symposium živé zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Symposium živé zemědělství

Deutsch version

Chceme hledat společné cesty jak uzdravit naše zemědělství, ať už jsme spotřebitelé, zemědělci, učitelé, akademici, aktivisté či cítíme, že jsme k zemědělství povolání, ale ještě jsme se neodvážili. Záměrem je podívat se na možnosti jak se můžeme společně učit nově, agroekologicky přistupovat k zemědělství jako k organismu bytostně propojenému s přírodou, který tvoří naše krajiny vnější i vnitřní.

Symposium proběhlo ve dnech 24. a 25.6. v Praze, a i pokud jste se osobně nemohli dostavit, máte možnost hlavní přednášky shlédnout na našem youtube kanálu nebo si prohlédnout fotky.

Přednášky můžete shlédnout zde nebo níže: