Symposium živé zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Symposium živé zemědělství

Pozor změna termínu!

Cílem akce je hledat společné cesty jak uzdravit naše zemědělství, ať už jsme spotřebitelé, zemědělci, učitelé, akademici, aktivisté či cítíme, že jsme k zemědělství povolání, ale ještě jsme se neodvážili. Záměrem je podívat se na možnosti jak se můžeme společně učit nově, agroekologicky přistupovat k zemědělství jako k organismu bytostně propojenému s přírodou, který tvoří naše krajiny vnější i vnitřní.

Kde: Národní zemědělské muzeum v Praze
Kdy: Pozor! změna termínu 25.-26. června 2021 Pozor!
Kdo: AMPI, Lovime.bio, Nadace Pro půdu, Demeter CS a Netzwerk Biodynamische Bildung

Připojte k události na sociálních sítích zde. Pomozte nám jí šířit do světa.