PF 2021 cestou živého zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

PF 2021 cestou živého zemědělství

Rok 2020 nejen nás v AMPI přivedl k řadě dříve nevídaných poznání. Přivedl nás blíže k sobě samým a blíže (někdy možná až moc blízko) k našim nejbližším. Ukázal nám, že změna je možná ve velmi krátké době. A přivedl nás k tomu podstatnému, ukotvení v místní komunitě, lokální produkci a spotřebě, vzájemnosti, blízkosti vztahů mezi lidmi a společné radosti. Právě tyto hodnoty v AMPI vyznáváme a projevují se ve všech našich činnostech. Ať už je to přivádění těch nejmenších blíže ke krajně pomocí naší zahradní školky Kuchyňka, výukových programů na školách,  rozvoj komunitou podporovaného zemědělství, spolupráce s místními ekozemědělci a jedlíky, nebo zajištění přístupu k praktickému ekozemědělskému vzdělání ve Farmářské škole. Jakkoliv je současná situace náročná, vidíme v ní příležitost tyto hodnoty promítat do naší společné budoucnosti – budoucnosti živého zemědělství, živé společnosti.

Tohle všechno bychom nemohli dělat bez Vás, kteří nám fandíte, spolupracujete s námi, podporujete nás, případně využíváte našich služeb. Pro rok 2021 Vám přejeme, abyste zůstali blízko u sebe, blízko spolu a blízko u krajiny, v níž všichni společně žijeme a která nás živí.

Přejeme živou půdu pod nohama a radost v srdci.

 

 

za AMPI

Honza Valeška, ředitel