První seminář v Hostěrádkách zahájil kurz ekologického zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

První seminář v Hostěrádkách zahájil kurz ekologického zemědělství

Na začátku května jsme prvním seminářem zahájili kurz ekologického zemědělství v Jihomoravském kraji. Během dvou dní na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách a Habánském Dvoře se účastníci potkali s odborníky z praxe.

Adam Brezáni z Czech Organics zasvětil do základů zpracování půdy, představil nové trendy v ekologickém zemědělství, které se týkají osevních postupů i meziplodin a otevřel důležitou otázku: Orat, či neorat? Provedl účastníky praktickou ukázkou všech strojů používaných na farmě.

Michael Vrána navázal s tématem základu chovu prasat v ekologickém zemědělství. Studenti nahlédli do vepřína, dozvěděli o péči i krmení a doporučil sledovat novinky na webu Vepřovinky. Více se můžete dozvědět v rozhovoru s Michaelem ZDE.

Jiří Prachař se věnoval ve svém vstupu půdní struktuře, základnímu rozdělení půd a struktuře půdních agregátů. Jak vůbec o půdu správně pečovat? Součástí byla i rýčové zkoušky a tzv. rozplavovací testy.

Jiří Hřivna ze Sociálního a environmentálního podniku Jasan se zaměřil na pěstování zeleniny, kterému se věnují v Hostěrádkách poslední čtyři roky. Jiří sdílel praktické zkušenosti s ekologickým pěstováním zeleniny metodou Market Gardeningu, cestu postupného rozšiřování pěstební plochy, produkcí vlastního kompostu, pěstování vlastní sadby i stavbou nového skleníku.

Jak vzniká půda? Jaká je funkce mikroorganismů a co je to mykorhizza? Jak vypadá koloběh živin v půdě? Roman Rozsypal se věnoval ve své přednášce půdě a hnojení velmi do detailu, až z toho mnohým přítomným šla hlava kolem.

Marek Pohořal z Dobro-družného statku vše vrátil na pevnou zem praktických zkušeností se soběstačností, ekologickým pěstování zeleniny v režimu Market Gardening a její distribucí přímo odběratelům v systému komunitou podporovaného zemědělství.

Sobotní večer na závěr odlehčila účast na tradiční místní veselici tzv. Ženáčské hody s tancem a sklenou vína.

V neděli se účastníci semináře přesunuli na Habánský Dvůr, kde je přívítali manželé Blahuškovi. Věnují se produkci zeleniny, obilí, brambor, ale i chovu ovcí a pořádáním akcí pro veřejnost. Důležitou součástí jejich aktivit je péče o krajinu, kam vracejí původní druhy rostlin. Více o Habánském Dvoře najdete ve videu ZDE.

         

Semináře jsou součástí Kurzu ekologického zemědělství v Jihomoravském kraji, který nabízíme v roce 2023 v rámci projektu Živý region Podbrněnsko. Jedná se o sérii praktických seminářů doplněných exkurzemi do podniků se zajímavou praxí či příběhem. Na seminářích vyučují čeští odborníci, kteří účastníkům předávají znalosti z ekologického a biodynamického zemědělství.

Účastníci mohou absolvovat všechny anebo jen vybrané semináře. Příští seminář 1. a 2. 7. na Ekofarmě Probio se bude věnovat pěstování bylin v ekologickém zemědělství a součástí bude i exkurze do Sonnentor v Čejkovicích.

Více informací a přihlášení ZDE.

Kurz realizuje AMPI jako součást Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.

Napsala: Šárka Krčílková, Foto: Kateřina Beňová