Seriál pro zemědělce: inspirujte se příklady z praxe | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Seriál pro zemědělce: inspirujte se příklady z praxe

Na našem webu jsme připravili seriál Inspirace pro zemědělce. Představujeme v něm příklady různých způsobů hospodaření v ekologickém a biodynamickém zemědělství, v jehož středu je péče o půdu, přírodní i lidské zdroje. Chceme inspirovat začínající i zkušené zemědělce, ty ekologické, nebo i ty, kteří o přechodu na ekologické hospodaření přemýšlí. Zasít třeba první semínko budoucí změny. V seriálu se proto objevují  pestré příklady z praxe konkrétních zemědělských podniků jak od nás, tak ze zahraničí.

Seriál je záměrně velmi pestrý a najdete v něm příklady ze zahraničí i od nás. První série deseti článků se tematicky dotýká zvyšování půdní úrodnosti, pěstování zeleniny i polaření, ale také chovu slepic v agrolesnickém systému, chovu koz a venkovnímu chovu prasat.

Venkovní chov výkrmových prasat, příklad venkovního chovu výkrmových prasat na hospodářství Honhardter Demeterhöfe v Německu, které má už 35 let certifikaci Demeter.

Ekologický chov koz. Jen prostě vypustit pár koz na chudou pastvinu za stájí a mít profit z jejich mléka a masa? Tak snadný chov koz není, kozy jsou totiž náročné – především mají-li dosáhnout nějaké užitkovosti.

Kompost ze zelené píce jako náhrada chlévského hnoje? Seznamte se s novým dlouhodobým polním pokusem týkajícím se úrodnosti půdy a kvality potravin v biodynamickém zemědělství. Srovnávací pokus je sledován na pozemcích statku Hofgut Oberfeld v Darmstadtu a statku Dottenfelderhof v Německu.

Pastvina jako úložiště uhlíku a vodní rezervoár. Už jste někdy slyšeli o mob grazingu, pastevní strategii vhodné při adaptaci na sucho a klesající půdní úrodnost?

Trvalé ozelenění v produkci zeleniny. Poznatky a zkušenosti pěstování zeleniny v ekologickém zemědělství s trvalým pokrytím půdy, aby byla více chráněná a dál se rozvíjela.

Osevní postupy při ekologickém pěstování zeleniny. Málokterý jiný prvek jako správný osevní postup má tak výrazný vliv na zachování dobrého zdravotního stavu a výživu plodin, ale i na rozvoj půdní úrodnosti.

Redukované zpracování půdy v ekologickém zemědělství. Téma zpracování půdy rozhodně nepředstavuje jen otázku zda orat či neorat. To ví na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách moc dobře.

Pěstování v pásech. V čem spočívá a jak funguje v praxi? A co může pásové pěstování plodin přinést ekologickým a biodynamickým podnikům? To ukazují příklady  z Nizozemska.

Přímé setí pohanky do zeleného mulče. Jak si poradit se zemědělstvím na pozemcích, které jsou učebnicovým příkladem téměř všech problémů v zemědělství? Na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách to umí.

Agrolesnictví ve výběhu nosnic. Co se osvědčilo při chovu slepic v agrolesnickém systému v Německu.

……………………………….

Seriál Inspirace pro zemědělce vznikl jako součást aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.