EDucation on ENvironment in farming | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

EDucation on ENvironment in farming

Projekt EDEN je mezinárodním projektem, jehož cílem je vytvořit vzdělávací program ekologického a biologicko:dynamického zemědělství a začlenit jej do praktické výuky neformálního vzdělávání nových zemědělců, která partnerské organizace již realizují (např. do našeho programu Farmářská škola či do programu Freie Ausbildung v Německu.

Výstupem projektu bude robustní vzdělávací materiál zaměřený na klíčové oblasti ekologického zeměděltví (15 tematických listů) doplněných o 15 krátkých filmů, které budou využitelná jak k samostudiu, tak při vzdělávacích seminářich a dalšch akcíc. Všechny výstupy projektu budou vytvořeny v české, německé, polské a litevské jazykové mutaci.

 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.