Sekce sociální zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sekce sociální zemědělství

Sekce Sociální zemědělství

Denisa Hladovcová

Zakladatelka a projektová manažerka SoFarm pochází ze zemědělsko-přírodovědně-lékařské rodiny s kořeny na Vysočině a v Praze, a přirozeně pokračuje ve šlépějích svých předků. Vystudovala odbornou biologii a parazitologii na Univerzitě Karlově, následně pracovala v Akademii věd, věnovala se enviromentální výchově v mateřských školách a na Univerzitě Karlově vedla přípravné kurzy k přijímacímu řízení na medicínu. Přitahují ji témata zdravých potravin, půdy a ochrany přírody.
Workshop 8: S čím se potýkají sociální farmy v ČR? Představení organizace SoFarm a jejích služeb. Podpora sociálních zemědělců na cestě k udržitelnosti – prostor pro setkávání a sdílení, služby, vzdělávání. Shrnutí činnosti za poslední rok, novinky, plány pro nejbližší období.

 


Martin Ducháček

Zakladatel SoFarm, manažer a filantrop pochází z malé vesničky na Svitavsku. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově, prošel skupinou RSJ a je dnes součástí týmu Tilia Impact Ventures. Poslední dva roky se věnuje investování do projektů se společenským dopadem. Silné sociální cítění, vztah k půdě, krajině a kvalitnímu zdravému jídlu jej vede k dlouhodobé podpoře ekologického zemědělství. Podporuje projekty, jako je například Potravinová banka, Bezobalu, Skutečně zdravá škola či Kuchařky bez domova. Dlouhodobě investuje do obnovy zemědělské půdy, podporuje vědu prostřednictvím nadace Neuron, pomohl také k obnovení české pobočky Ashoky jako člen Ashoka Support Network.
Workshop 8: S čím se potýkají sociální farmy v ČR? Představení organizace SoFarm a jejích služeb. Podpora sociálních zemědělců na cestě k udržitelnosti – prostor pro setkávání a sdílení, služby, vzdělávání. Shrnutí činnosti za poslední rok, novinky, plány pro nejbližší období.


Thomas van Elsen

Vystudoval biologii, doktorát získal na univerzitě v Kasselu. Věnuje se výzkumu a výuce na katedře organického zemědělství ve Witzenhausenu, je spoluzakladatelem PETRARCA (Evropská akademie pro krajinnou kulturu) a německé pracovní skupiny pro sociální Zemědělství (DASo, www.soziale-landwirtschaft.de). Mezí další témata jeho zájmu patří rozvoj přírody a krajiny na ekologických farmách, planá bylinná vegetace v ekologickém zemědělství, participativní vzdělávací projekty na ekologických farmách a intervenční kompenzační schéma a ekologické zemědělství.
Přednáška: Sociální zemědělství: zkušenosti a inspirace (nejen) z německého trhu I. Sociální zemědělství v Evropě a v Německu. Terapeutická role sociálního zemědělství. Sociální zemědělství v městských oblastech.

Workshop 4: Sociální zemědělství: zkušenosti a inspirace (nejen) z německého trhu II. Sociální zemědělství v Evropě a v Německu. Terapeutická role sociálního zemědělství. Sociální zemědělství v městských oblastech.


Ferdinand Raditsch 

Více než šestnáct let pomáhá ve své Květné Zahradě vyrůst všem, kteří se snaží hledat správnou cestu, zázemí a podporu. Bývalý kastelán hradu Sovinec, a také pracovník Ministerstva vnitra, zde začal spolu s partou mladých lidí, kteří právě opustili dětské domovy, budovat „Dům na půli cesty“. Oproti obdobným zařízením však o ně už nikdo dál nepečuje a samostatnosti se učí prací na statku, při jeho postupné rekonstrukci nebo při péči o domácí zvířata.

Přednáška: Sociální zemědělství – farmy farmám. Zamyšlení nad podstatou sociálního zemědělství v kontextu doby. Zkušenosti z 16 let provozu malé farmy propojené se sociální službou. Podíl práce na polidštění „současného“ člověka. Lokální společenství, potřeby a možnosti. Blahobyt, trvale udržitelný rozvoj nebo vývoj?


Eliška Hudcová

Odbornice na sociální zemědělství se zaměřuje se na osvětu, vzdělávání a rozvoj této oblasti, zakládající členka Asociace sociálního zemědělství. Odborná lektorka a projektová manažerka, členka Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství. V minulosti pracovala na několika národních a mezinárodních projektech s tematikou sociálního zemědělství. V současnosti je manažerkou a řešitelkou projektu Social Farming in Social Work na Vyšší odborné škole OŠ Jabok, působí jako odborná asistentka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a pracuje jako mobilní dluhová poradkyně v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. pro Mladoboleslavsko.
Workshop 2: Sociální zemědělství v ČR: Jak na tom jsme? Vývoj sociálního zemědělství v ČR s pohledem do vzdálenější minulosti. České sociální farmy, jejich podoby a představitelé. Jaké jsou možnosti mezioborové a mezisektorové spolupráce? Vzdělávání v sociálním zemědělství na různých úrovních a pro různé příjemce.


Jiří Hřivna

Inspirováni Camphillským hnutím se Jiří společně s přítelkyní Renatou a dalšími pomocníky snaží propojovat zemědělství, ke kterému mají blízko, a pomoc lidem se speciálními potřebami. Zpočátku neměli nic, jen pár našetřených peněz a naivní představy o budoucím životě. Spřádali vize a plány, až je osud svedl dohromady s ekologickými zemědělci na jižní Moravě. Díky této spolupráci se zrodil ve Velkých Hostěrádkách Sociální podnik Jasan s.r.o, který od roku 2019 provozují.

Workshop 12: Naše cesta k sociálnímu zemědělství. Workshop se bude detailněji zabývat kroky, které vedly k založení podniku Jasan, a dále zkušenostmi ze samotného podnikání. Jiří se s posluchači podělí o témata související s počáteční fází podnikání v oblasti sociálního zemědělství.

 

Medailonky řečníků sekce zemědělství a vinohradnictví

 

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství.