Sekce veřejné stravování | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sekce veřejné stravování

Sekce veřejné stravování

Tom Václavík

Tom Václavík je ředitel a odborný garant programu Skutečně zdravá škola. Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

 

 

 

 


Anna Neumannová

je koordinátorkou kampaně Pestré jídelny v organizaci NESEHNUTÍ. Cílem kampaně je zlepšení školního stravování tak, aby bylo zdravější a udržitelnější. Změny chtějí dosáhnout skrz změnu vyhlášky o školním stravování. Jejich požadavky jsou nahrazení spotřebního košem jinými nutričními požadavky, navýšení počtu a zlepšení kvality bezmasých jídel a umožnění stravování pro všechny děti s různými stravovacími omezeními.

 

 


Zpět na stránku Medailonků řečníků

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství