Sekce veřejné stravování | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sekce veřejné stravování

Sekce veřejné stravování

Tom Václavík

Tom Václavík je ředitel a odborný garant programu Skutečně zdravá škola. Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

 

 

 


Anna Ollmann 

Anna Ollmann je koordinátorkou projektu SchoolFood4Change v rámci města Vídeň – odboru ochrany životního prostředí. Cílem projektu je další podpora zdravé a udržitelné výživy ve školkách a školách se zvláštním zaměřením na zranitelné děti. Anna Ollmannová se podílí na vývoji kritérií pro zadávání veřejných zakázek na zdravé a udržitelné potraviny, včetně ekologických kvót a aspektů dobrých životních podmínek zvířat. Jejím vzděláním je řízení environmentálních zdrojů a ekologické zemědělství.

 

 

 

 

Zpět na stránku Medailonků řečníků

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství