Den otevřených dveří Ekofarma PRO-BIO: představení projektu Živý region Podbrněnsko | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Den otevřených dveří Ekofarma PRO-BIO: představení projektu Živý region Podbrněnsko

Akce již proběhla
  • Kalendář21.4.2023 - 21.4.2023
  • MístoEKOFARMA PROBIO s.r.o. , Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké Hostěrádky
  • Čas9:30 - 13:30

Srdečně zveme místní zemědělce, zástupce obcí, místních akčních skupin a organizací na Den otevřených dveří Ekofarmy PROBIO ve Velkých Hostěrádkách v pátek 21. 4. od 9:30 do 13:30 hodin. V rámci programu představíme projekt Živý region podbrněnsko, jehož cílem je podpora spolupráce mezi místními aktéry, kteří chtějí pečovat o krajinu, půdu i kvalitní potraviny. Účastníci se dozví,  jak se do projektu mohou zapojit a co  jim může přinést.

Cílem projektu je zlepšení stavu ekosystémů a posilování biodiverzity na vybraném území skrze vznik tzv. BIO regionu (= vymezené území, kde zemědělci, podnikatelé, občanská sdružení a orgány veřejné správy uzavírají dohodu o rozvoji ekologického zemědělství (EZ) s cílem maximalizovat ekonomický, ekologický a sociokulturní potenciál území). V rámci projektu by mělo dojít k pomoci s odstraněním bariér, které stojí v cestě zemědělcům v přechodu k ekologickému zemědělství a vytvoření vhodných podmínek pro aplikaci EZ.

V případě zájmu o účast na akci kontaktujte Alenu Wranovou, alena@asociaceampi.cz.