Symposium – medailonky řečníků | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Symposium – medailonky řečníků

Ve dnech 24.-25. června roku  2021 v Praze nastane jedinečná příležitost jak hledat cesty k uzdravení našeho zemědělství – Symposium živého zemědělství. Cílem akce je hledat společné cesty jak uzdravit naše zemědělství, ať už jsme spotřebitelé, zemědělci, učitelé, akademici, aktivisté či cítíme, že jsme k zemědělství povolání, ale ještě jsme se neodvážili. Záměrem je podívat se na možnosti jak se můžeme společně učit nově, agroekologicky přistupovat k zemědělství jako k organismu bytostně propojenému s přírodou, který tvoří naše krajiny vnější i vnitřní.

Jiří Urban

Jiří Urban patří ke skupině zakladatelů ekologického zemědělství v České republice. Pracoval v zemědělské praxi, jako poradce i kontrolor ekozemědělství, ve státní správě i jako předseda svazu ekozemědělců či vedoucí BioInstitutu. Působil nejen na českých ekofarmách, ale i v odborných institucích v zahraničí (např. FiBL). Celý život se zabývá výukou a předáváním informací o ekologickém zemědělství. V současnosti se zaměřuje na kontrolu ekologického zemědělství, legislativu, ochranu rostlin, podporuje demonstrační ekologické podniky a sám se v praxi věnuje mj. ekologickému vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství a tvorbě krajiny.

Jaroslav Záhora 

Jaroslav Záhora se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiální aktivity půd a vzájemnými interakcemi mezi půdními organismy. V současné zabývá studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd. Přednáší také obecnou a půdní mikrobiologii na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Při výuce využívá znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd.

Martin von Mackensen  

Martin von Mackensen je biodynamický zemědělec a pedagog. Žije a působí na vlajkové lodi biodynamického zemědělství, statku Dottenfelderhof u Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1991 zde vede Zemědělskou školu biodynamického zemědělství a podporuje tak mladé farmáře na jejich cestě, neboť, jak říká: „Existuje dostatek farem a příležitostí, co ale skutečně potřebujeme, jsou schopní a motivovaní lidé“. Martin von Mackensen dlouhodobě působí jako biodynamický poradce nejen v německých, italských, francouzských či švýcarských provozech.

Klaus Strüber 

Klaus Struber žije se svoji rodinou v severním Německu, blízko Baltského moře. Právě zde před lety založil jednu z prvních farem fungujících na modelu KPZ (komunitou podporovaného zemědělství). Od roku 2014 let pracuje jako nezávislý poradce projektům, kteří adoptují tentýž model a přednáší o něm na odborných konferencích v Německu i v zahraničí. Na poli rád pracuje s povozem a koňmi, používá ale i modernější technologie. Sám o sobě s nadsázkou tvrdí, že je edukovaný zemědělec, který sám nikdy nevlastnil půdu.

Šárka Krčílková

Šárka vystudovala Krajinnou ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. V roce 2015 objevila svět komunitou podporovaného zemědělství a společně s přáteli založila v Praze KPZ CooLAND, která se od začátku aktivně zapojila do spolupráce s AMPI a dalšími potravinovými iniciativami. Od roku 2018 pracuje naplno v AMPI v oblasti rozvoje solidárních potravinových systémů s vizí založit českou národní síť – KPZkoALICE, která propojí aktéry místních potravinových iniciativ u nás a zapojí se do mezinárodního dění.

Georg Meissner

Georg Meissner je přední konzultant v oblasti vinařství a biodynamického zemědělství. Je také vedoucím výroby rozsáhlých vinařství Aloise Lagedera v severní Itálii v regionu Alto Adige. Georg získal tituly z technického vinařství a enologie (znalectví vín) ve francouzském Montpellier a jeho zájem o ekologické a biodynamické pěstování hroznů ho zavedl do celého světa. Mimo jiné pracuje jako výzkumný pracovník na katedře vinařství Geisenheimova institutu aplikovaných věd v německém Rheingau.

Eva Čermáková

Eva pracuje v neziskové organizaci PRO-BIO LIGA, která své aktivity v oblasti ekologického zemědělství propaguje pod značkou Lovíme.bio. Podílí se na realizaci osvětových aktivit, které pomáhají lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu jídlu za rozumnou cenu. Na  Sympoziu  Eva společně s kolegyní Martinou Opočenskou představí praktického průvodce farmářským trhem, díky kterému se naučíte rozeznat překupníka od poctivého farmáře-srdcaře a vaše nákupy na trzích dostanou nový rozměr.

Guy Sidora

Guy je nadaný umělec a pedagog původem ze západního pobřeží USA. Posledních deset let tráví výukou dětí v projektu Farm Life v německém Dottenfelderhofu. Ve své práci využívá celoživotních zkušeností z oblasti improvizačního divadla, znalostí lidské fyziologie a vědě o vývoje dítěte. Z těchto zkušeností a znalostí vytvořil inovativních modul pro výuku farmářství a přírodního světa na míru ušitý dětem. Jeho dar umět se ve svých hodinách spojit s každým dítětem nyní předává ve formě praktických nástrojů, které může využít každý učitel ve své vlastní práci.

Lilja Sidora

Lilja pracuje v Dottenfelderhofu v projektu Farm Life, kde posledních 10 let organizuje zemědělské školní programy. Na farmě pracuje především ve chlévech s mléčným skotem, v niž zavádí systém odchovu telat neoddělených od své matky (Muttergebundene- Kälberaufzucht). Lilja je zapálené pro komunikaci, organizační rozvoj a nástroje pro úspěšnou spolupráci. Je držitelkou titulu MSc v oboru rozvoje venkova na zemědělské univerzitě ve Švédsku (SLU). Tvrdí, že nejdůležitější věci o životě, lásce a fungování světa se však nenaučila na univerzitě, každý den je objevuje skrze práci na farmě se svým manželem Guyem a jejich synem Oakleym.

Tomáš Uhnák

Absolvoval magisterský program politika potravinových systémů (Food Policy) na City, University of London. V současné době je doktorand České zemědělské univerzity, kde se věnuje výzkumu ideologických, sociálních a diskurzivních aspektů potravinových režimů a agrárních paradigmat, zejména v kontextu alternativních agro-potravinových hnutí, potravinové suverenity, agroekologie a ekologického zemědělství. Jakožto člen AMPI se podílí na rozvoji komunitou podporovaném zemědělství, je koordinátor KPZ Smetanka v Praze. Věnuje se ovocnářství a publicistice a je členem evropskéh asociace Agroecology Europe.

Zpět na stránku Smposium živého zemědělství.