Ekodivadlo – O vodní kapce | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ekodivadlo – O vodní kapce

  • Délka programu Délka programu: 90min = 25min divadlo + 65min vzdělávací aktivity na stanovištích.
  • Cílová skupina Cílová skupina: MŠ, 1-3.třída ZŠ, děti od 3 let a jejich dospělý doprovod
  • Místo realizace Místo realizace: Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Ekodivadlo
  • Cena Cena: Pro školy 90Kč/žák, minimální cena je 4500Kč za divadlo. Na akcích pro veřejnost je minimální cena 6000 Kč za divadlo. Vždy počítáme dopravu 10Kč/km.

Ekodivadlo – O vodní kapce

V našich ekodivadlech se držíme zásady, že vzdělání může bavit (edutainment) nejen diváky, ale i nás samotné. Divadlo slouží nejen jako motivační úvod k dalšímu pozorování, zkoumávání, vzdělávání se a kreativnímu ztvárňování environmentálních témat. Rádi hrajeme v interiéru, na zahradách i ve veřejném prostoru v rámci školních akcí a akcí pro širokou veřejnost. Ekodivadlo se skládá ze dvou částí:

Divadlo „Putování vodní kapky“ (cca 25 min)
Divadelní představení o kapce z horské studánky, která se na cestě okolo světa dostane až do moře. Námětem divadla je pohádka Daisy Mrázkové „Co je to proti pomněnkám“ vtahující diváka do tématu koloběhu vody v přírodě.

Vzdělávací aktivity (65 min)

  • výroba deště, pozorování vypařování a kondenzace vody
  • porovnávání skupenství vody
  • výroba vodního květu
  • přiblížení vodních organismů
  • fotogalerie podob vody v přírodě

Ke stažení noty k divadlu:

Na_pocatku_kapicka_verze 1-_in_F

Doleva Zpět na přehled