Exkurze – Klíčovské sady | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Exkurze – Klíčovské sady

  • Délka programu Délka programu: 90 minut
  • Cílová skupina Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost
  • Místo realizace Místo realizace: Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, V terénu
  • Cena Cena: 80-120 Kč / žák

Exkurze – Klíčovské sady

OVOCE V KLÍČOVSKÝCH SADECH – Prohlídka a objevování klíčovských sadů z perspektivy ovoce. Povídání o tradičních i netradičních odrůdách ovoce a způsobech jeho zpracování, péči o stromy, o významu ovocných sadů ve městě. Sběr ovoce, moštování přímo v sadu a ochutnávka čerstvě vyrobeného moštu.

OVCE V KLÍČOVSKÝCH SADECH – Prohlídka a objevování klíčovských sadů z perspektivy ovcí a travního porostu sadu. Navštívíme ovčí stádo pasoucí se v sadu i jejich baču a popovídáme se s ním i o jejich chovu i jejich úloze spásání trávy v sadu. Sami si zkusíme trávu pokosit, sušit a uvázat do snopů.

VČELY V KLÍČOVSKÝCH SADECH – Prohlídka a objevování klíčovských sadů z perspektivy včel a dalších opylovačů. Návštěva u včelích úlů spojená s prohlídkou včelstva a ukázkou včelařských nástrojů a včelích produktů. Zkoumání včelařský významných dřevin a bylin v sadu.

Popis místa

Jablka a hrušky kam oko dohlédne, to je polozapomenutý ovocný sad Na Klíčově, jeden z 36 veřejných ovocných sadů na území hlavního města Prahy.  Sad je jedinečnou zelenou oázou, obklopenou industriálním prostředím Vysočan. V sadech rostou vysokokmenné jabloně a hrušně, třešně, švestky, ořešáky a meruňky, narazíme zde i na na potok s tůněmi, stádo ovcí spásající travní porost. V současné době zde probíhají revitalizační práce (čištění náletových porostů, výsadba nových stromů), zacílené na obnovu produkční charakteru sadů i podporu jejich ekologické rozmanitosti. Provozovatel: hlavní městos Praha.

Vybavení pro účastníky 

Oblečení do terénu, pevná obuv, za vlhkého a mokrého počasí pláštěnka a holínky a případně náhradní oblečení. Hrnek na mošt.

Doprava a sraz na místě

Busem číslo 151 z Vysočanské nebo z Proseka. Sraz s lektory na zastávce Klíčov.

 

Doleva Zpět na přehled