Kurz ekologickým zemědělstvím k ochraně klimatu | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Kurz ekologickým zemědělstvím k ochraně klimatu

  • Délka programu Délka programu: celoroční
  • Cílová skupina Cílová skupina: dospělí, vzdělavatelé
  • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Zima, V terénu
  • Cena Cena:
  • Cena V čase: od března do listopadu

Kurz ekologickým zemědělstvím k ochraně klimatu

Víkendové semináře budou probíhat každoročně v průběhu roku od března do listopadu. Nabídka témat seminářů na rok 2023 je následující:

Úvod do ekologického zemědělství – ekologickým zemědělstvím k ochraně klimatu.
Regenerativní a precizní zemědělství, půda a její zpracování – minimální zpracování půdy (bez orební).
Základy chovu zvířat v ekologickém zemědělství, chov prasat, chov krav bez tržní produkce mléka, holistický pastevní management.
Zásady pěstování polních rostlin, osevní postupy, meziplodiny, podsevy.
Ochrana rostlin, regulace plevelů, základy ekologického zelinářství, Market gardening.
Ekologické obilnářství, polní zelinářství, pěstování bylin.
Chov krav s tržní produkcí mléka, chov ovcí a koz, trvalé travní porosty, ekologické krmivářství.
Pěstování energetických a speciálních plodin, ekologické chovy drůbeže
Solidární a regionální potravinové systémy v praxi (KPZ), odbyt a prodej bio-potravin.
Chov ovcí, koz a drůbeže v ekologickém zemědělství
Intenzivní ekologické ovocnářství, ochrana rostlin (stromů), odbyt a distribuce
Extenzivní ekologické ovocnářství, staré odrůdy, agrolesnictví, krajinotvorné sady

Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.farmarskaskola.cz.

Doleva Zpět na přehled