Život včely tajuplný | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Život včely tajuplný

  • Délka programu Délka programu: 90 minut
  • Cílová skupina Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Zima, V terénu
  • Cena Cena: 80-120 Kč / žák

Život včely tajuplný

Komplexní celoroční vzdělávací program, skládající se z několika výukových bloků. Cílem je provést žáky celým včelím a včelařským rokem a poukázat na symbiózu včel a rostlin. V programu kombinujeme práci s příběhem, přírodovědné pozorování, hru i včelařské práce. Program přizpůsobujeme potřebám školy a cílové skupiny (u starších dětí lze více využít např. video a další prac.materiály, složitější aktivity ), to se týká i výběru lokality včelnice i počtu a načasování jednotlivých pracovních aktivit. Program je vhodné začít na podzim, ale lze i jinak. Kromě vlastních programů doporučujeme realizovat navazující aktivity,  k některým z nich můžeme dodat pracovní / metodické listy. 

Počet jednotlivých bloků: 4.

Délka bloku: 90 minut

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Místo realizace: škola – interiér a blízké okolí, včelnice u bloku č.4 

Doba realizace: podzim – jaro

Cena: 80 Kč / žák / blok  nebo paušálně min. 1500 kč / blok,  u bloku č.1. doprava autem 10kč /km 

1. blok – včelí podzim, včela a její dům, další opylovači 

termín: září- listopad    

a) úvod do programu – cyklus včelařského roku (forma: divadlo, vyprávění)  

b) ukázka včelích obydlí (klát/brť, košnice, nástavkový úl, obydlí včelek samotářek, srovnání – hnízdo vos, sršňů.. ..), skládání nástavkového úlu, rámečků..  

c) včelí botanika: model včely, pozorování vzorků opylovačů (okem, pod lupou, mikroskopem) 

d) simulační hry (obrana včel, chomáč) 

e) smyslovky (ukázka propolisu, ochutnávka medu a pylu)

nápady na navazující aktivity: malování / kresba včel a dalších opylovačů, výroba modelů úlu, příprava včelího záhonu

2. blok: včelí zima, včelí vosk a propolis

termín: prosinec -únor    

a) úvodní vyprávění o včelách v zimě 

b) včelí vosk: ukázka souše, srovnání s dalšími materiály (lůj – lojová lampička, parafín,) 

c) tavení vosku 

d) výroba svíček ze včelího vosku – stáčená svíčka, do forem, event. modelování z voskem

nápady na navazující aktivity: výroba propolisových bonbonů, propolisové mastičky, pečení z medu (perníčky), výroba hmyzích domečků 

3. blok: včelí jaro, opylování 

termín: březen – květen    

a) vyprávění a pozorování – co se děje v přírodě, úle a co dělá včelař  

b) botanika květu – model květu, vzorky květu pozorování a ochutnávka pylu 

c) pozorování včel a dalších opylovačů na květech, poznávačka rostlin  

d) simulační hra sběr nektaru a pylu 

e) setí / sázení nektarodárných a pylodárných rostlin

nápady na navazující aktivitysetí  a sázení nektarodárných a pylodárných rostlin

4. blok: včelí léto, medobraní na včelnici 

termín: červen 

a) úvod na včelnici – co se děje v přírodě 

b) návštěva u včel: pozorování včel okolo úlu, včelí vzduch..

c) návštěva u včel 

d) medobraní, ochutnávka medu, medová lízátka.     

nápady na navazující aktivity: příprava medových skleniček – etikety  

Doleva Zpět na přehled