Exkurze pro žáky a pedagogy do zahrad, sadů a polí

NABÍDKA EXKURZÍ KE STAŽENÍ ZDE

Vrch Třešňovka

Vrch Třešňovka v Hrdlořezích se rozkládá na ploše o rozloze 10 ha a roste v něm cca 1500 ovocných stromů. Tento čtvrt století opuštěný městský sad byl díky péči Odboru životního prostředí Hlavního města Prahy v závěru roku 2015 významně prosvětlen a vyčištěn. Z kmenů vyřezaných stromů bylo přímo v ploše sadu vytvořeno několik broukovišť a do otevřeného prostoru vysázeno 410 vysokokmenů třešní a doplňkově 6 jabloní a 4 hrušně, výhradně starších odrůd. Tyto nové výsadby doprovází staré třešně, ale také mnoho torz, které propůjčují tomuto místu neuvěřitelné charisma a životní prostor pro bezobratlé a ptáky. V sadu se též střídavě pase stádo ovcí a koz.

Adresa místa:  ulice Spojovací; GPS: 50.0953653N, 14.4961172E

Provozovatel: odbor ochrany životního prostředí Magistrátu Hlavního města Prahy

Webové stránky: http://www.praha-priroda.cz/ovocne-sady-a-aleje/sady-a-aleje-dle-katastru/hrdlorezy/vrch-tresnovka/

Obsah programu: Prohlídka a objevování magického sadu uprostřed města. Dozvíte se o historii sadu, jeho rostlinné a živočišné říši, o významu “torz” starých stromů ale také stád ovcí a koz. Dále si vyzkoušíte, jak se chová řádný hospodář sadař. Dle sezóny se buď budete opájet omamnou vůní květů, chutěmi třešní, jablek a hrušek nebo krásou barevného listí.   

Délka programu: 1,5 hod  

Termín návštěvy: jaro, léto, podzim

Vybavení pro účastníky: Oblečení do terénu, pevná obuv, za vlhkého a mokrého počasí pláštěnka a holínky, případně náhradní oblečení. V sezóně buď košík na třešně nebo hrnek na mošt.

Doprava a sraz na místě: sraz na aut. zast. Balkán nebo Spojovací

Cena: 30 Kč/žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč/žáka

Waldorfské včely

Včelnice se nachází na školní zahradě ZŠ waldorfské v Jinonicích. O několik včelstev se starají členové včelařského kruhu z řad rodičů a učitelů školy spolu s žáky včelařského kroužku Včelák. V duchu biodynamického zemědělství ponecháváme včely stavět tzv. volnou stavbu bez mezistěn.

Adresa místa:  Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice; GPS: 50.0492450N, 14.3678331E

Provozovatel: Včelařský kruh při ZŠ waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice

Webové stránky: www.waldorfjinonice.cz

Obsah programu: V první části programu budeme pozorovat život včel ve volné přírodě. Seznámíme se s různými typy úlů i s pomůckami a procesy nutnými k získání medu, vosku či propolisu. V druhé části ztvární každý umělecky vlastní model úlu. Ve třetí části si podle věku a nadšení zahrajeme hry se včelí tématikou. Program povede zkušený včelař a vedoucí včelařského kroužku a dle možností též žáci-včelaři.

Délka programu: 1,5 hod  

Termín návštěvy: duben, květen, červen, září, říjen

Vybavení pro účastníky: Oblečení do terénu a dle počasí. V den exkurze doporučujeme delší rukáv a absenci parfémů, pleteného a fleecového oblečení.

Zázemí: WC, pitná voda, možnost uvařit čaj, zázemí v prostorách včelařského kroužku

Doprava a sraz na místě: Pěšky 700 metrů ze stanice metra Jinonice nebo 350 metrů z aut. zast. Sídliště Jinonice. Sraz před budovou školy. ! V období leden-červen 2017 je mimo provoz stanice metra Jinonice.

Cena: 30 Kč/žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč/žáka

Adresář farmářů

Na adresáři farmářů http://www.adresarfarmaru.cz/ najdete informace o farmách, fungujících i vznikajících KPZ, bedýnkách a bioklubech i místech, která nabízejí vzdělávací programy o zemědělství na území České republiky.

Obchod Bezobalu

Obchod s potravinami bez obalů na jedno použití. Obaly si donesete své a my Vám do nich nasypeme přesně tolik, kolik potřebujete. Nevznikne tak zbytečný odpad, uvidíte, co kupujete a zaplatíte jen za obsah a jeho kvalitu, nikoliv za obalové materiály, balící linky, reklamu, marketing a další náklady s jednorázovými obaly spojené.

Adresa místa: Pod Kaštany 5, Praha 6. 

Provozovatel: Bezobalu.org

Webové stránky: www.bezobalu.org

Obsah programu: Prohlédneme si obchod, kde zákazníci nekupují obaly, ale pouze kvalitní potraviny do přinesených sáčků a zjistíme, jak takový obchod funguje. Stejně jako zákazníci Bezobalu se dozvíme, odkud potraviny pocházejí, navážíme si je a zjistíme, jak se využívají v kuchyni. Dále prozkoumáme způsob pěstování jednotlivých potravin a některé z nich ochutnáme.

Délka programu: 1,5 hod

Termín návštěvy: celoročně 

Doprava a sraz na mísě: Metro Hradčanská, sraz před obchodem

Cena: 60 Kč/žák, dle domluvy možnost dotované slevy na 30Kč/žáka. 

Hradčanské včely

Spolek Hradčanské včely obhospodařuje včelstva na dvou stanovištích na východním svahu Petřína a dále organizuje včelařské přednášky a další akce pro veřejnosti i zážitkové programy pro děti (například medobraní nebo Třešnové dny - oslavy jarního rozkvětu třešní).  Cílem spolkové činnosti  je propagace udržitelného rozvoje, včelaření ve městě i ochrana všech hmyzích opylovatelů. Petřínský med byl vyhlášen medem roku 2015 na mezinárodní včelařské konferenci v Brně.

Adresa zázemí: Strahovská 206, Praha 1; GPS: 50.0806958N, 14.3993800E 

Provozovatel: Hradčanské včely, z.s.

Webové stránky: www.hradcanskevcely.cz/

Obsah programu: Během návštěvy u včelích úlů si o včelách nejprve povídáme, po oblečení ochranných obleků se podíváme do úlu, včely budeme moci pozorovat i v  proskleném úle. Dle ročního období si prakticky vyzkoušíme např. značkování trubců, rozšíření plodiště, podsunutí medníku, vytočení medu apod. Ve zbylém čase se budemě věnovat včelím produktům, zejména ochutnávce medu. apod.

Délka programu: 1,5-2 hod

Termín návštěvy: květen, červen, září

Vybavení pro účastníky: Oblečení do terénu a dle počasí. V den exkurze doporučujeme delší rukáv a absenci parfémů, pleteného a fleecového oblečení.

Zázemí: Pitná voda, WC, zázemí v případě deště.

Doprava a sraz na místě: Stanice petřínské lanovky “Nebozízek”.

Cena: 30 Kč/žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč/žáka

Školní zahrada Na Beránku

Přírodní zahrada Na Beránku se nachází v areálu školy ZŠ a MŠ Na Beránku v Modřanech, ze dvou stran sousedí s přírodní památkou Modřanská rokle. Zahradu budují postupně vlastními silami a podle svých návrhů děti ze všech trojročí Montessori programu. Na zahradě jsou k vidění např. čtverečkové záhonky, bylinková spirála, trvalkový záhon, jezírko, vrbový tunel, stavba zahradního pavilonu - slaměného domu, keramická pec, zahradní knihovna. Zahrada se pyšní certifikací Přírodní zahrada.

Adresa místa: Pertoldova 3373/51, Praha 12 - Modřan; Více info: naberanku.cz/jak-k-nam

Provozovatel: ZŠ a MŠ Na Beránku, Montessori cesta z.s.

Webové stránky: naberanku.cz/, www.zsmontessori.net/

V rámci exkurze se dostanete na naši školní přírodní zahradu, kterou jsme plánovali, budovali a stále tvořímy my,  žáci montessori školy s podporou svých učitelů aktivních rodičů i neziskových organizací. Ukážeme vám jednotlivá místa  přírodní zahrady: bylinkovou spirálu, čtverečkové záhony, jezírko s vodním oběhem, vrbový tunel i slaměný dům, na kterém je stále co dělat, i další prvky. A pokud vám to nebude proti srsti, můžete nám pomoci s pracemi na zahradě (například opracování dřeva, sázení jahod či jiné úkoly dle potřeby) nebo si vyrobit a odnést hmyzí domečky.  

Délka programu: 1,5 hod

Termín návštěvy: Květen-červen, září-říjen.

Vybavení pro účastníky: Oblečení k zašpinění, boty na zahradu.  

Zázemí: WC, šatna, venkovní keramická pec, ohniště, střecha nad hlavou

Doprava a sraz na místě:  300 metrů pěšky z autobusové zastávky Pavelkova. Sraz před vrátnicí školy. Více info: naberanku.cz/jak-k-nam

Cena: 30 Kč / žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč / žáka

Učíme se na statku i na zahradě

Terénní vzdělávací programy do komunitních zahrad, městských sadů, včelnic a rodinných hospodářství v Praze a blízkém okolí. Projekt realizuje konsorcium neziskových organizací včetně naší partnerské organizace PRO-BIO LIGA.

Doba realizace: jaro, léto, podzim 2017 a jaro, léto 2018

Obsah programů: Žáci budou mít možnost na zahradách či farmách poznat historii, fungování provozů, typy hospodářské produkce a jejího zpracování a budou rovněž prakticky zapojeni do některých z pracovních činností.

Cílová skupina: 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií

Cena: 30 Kč za žáka (minimální počet platících žáků na program = 10), u mimopražských exkurzí vám uhradíme cestovné nebo zajistíme dopravu.

Exkurze jsou finančně podpořeny z grantu Hlavního města Prahy. Počet exkurzí s dotovanou cenou je omezený. V případě naplněné kapacity program dle domluvy.

WEBOVÉ STRÁNKY EXKURZÍ www.exkurzezahrady.cz

Klíčovské sady

Jablka a hrušky kam oko dohlédne, to je polozapomenutý ovocný sad Na Klíčově, jeden z 36 veřejných ovocných sadů na území hlavního města Prahy.  Sad je jedinečnou zelenou oázou, obklopenou industriálním prostředím Vysočan.V sadech rostou vysokokmenné jabloně a hrušně, třešně, švestky, ořešáky a meruňky, narazíme zde i na na potok s tůněmi, stádo ovcí spásající travní porost. V současné době zde probíhají revitalizační práce (čištění náletových porostů, výsadba nových stromů), zacílené na obnovu produkční charakteru sadů i podporu jejich ekologické rozmanitosti.    

ADRESA MÍSTA:  Ulice Ke Klíčovu, Praha 9;  GPS: 50.1143231N, 14.5182272E 

PROVOZOVATEL: Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu Hlavního města Prahy, WEB: Zde

OBSAH PROGRAMŮ 

OVOCE V KLÍČOVSKÝCH SADECHProhlídka a objevování klíčovských sadů z perspektivy ovoce. Povídání o tradičních i netradičních odrůdách ovoce a způsobech jeho zpracování, péči o stromy, o významu ovocných sadů ve městě. Sběr ovoce, moštování přímo v sadu a ochutnávka čerstvě vyrobeného moštu.

OVCE V KLÍČOVSKÝCH SADECH - Prohlídka a objevování klíčovských sadů z perspektivy ovcí a travního porostu sadu. Navštívíme ovčí stádo pasoucí se v sadu i jejich baču a popovídáme se s ním i o jejich chovu i jejich úloze spásání trávy v sadu. Sami si zkusíme trávu pokosit, sušit a uvázat do snopů.

VČELY V KLÍČOVSKÝCH SADECH Prohlídka a objevování klíčovských sadů z perspektivy včel a dalších opylovačů. Návštěva u včelích úlů spojená s prohlídkou včelstva a ukázkou včelařských nástrojů a včelích produktů. Zkoumání včelařsky významných dřevin a bylin v sadu.

DÉLKA PROGRAMU: 1,5 hod 

TERMÍN NÁVŠTĚVY: duben-červen, září-listopad

VYBAVENÍ PRO ÚČASTNÍKY: Oblečení do terénu, pevná obuv, za vlhkého a mokrého počasí pláštěnka a holínky a případně náhradní oblečení. Hrnek na mošt.

DOPRAVA A SRAZ NA MÍSTĚ: Busem číslo 151 z Vysočanské nebo Proseka. Sraz s lektory na zastávce Klíčov.

CENA: 30 Kč / žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč / žáka

Camphill České Kopisty

Svobodný statek na soutoku hospodaří na soutoku řek Ohře a Labe v režimu biodynamického zemědělství, inicovaného stejně jako waldorfská pedagogika osobnobností Rudolfa Steinera. Statek je součástí Camphillského společenství, kde žijí také lidé s postižením, a pomáhají na poli, se zvířaty, ve svíčkárně, pekárně a sušárně bylin. Za sezónu statek vypěstuje 50 druhů zeleniny a bylinek na rozloze 10 ha.

OBSAH PROGRAMU: Prohlídka statku s hospodářskými zvířaty (prasata, koně, králící, slepice,...), bylinkové zahrady, zemědělských strojů. Zapojení do zemědělských prací dle sezony (sázení, setí, sklizeň atd). Standardizovaný program začíná v 9:00 uvítáním se svačinou a končí obědem mezi 12 a 13 hodinou. Program realizujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Svobodný statek na soutoku (www.svobodny-statek.cz).

DÉLKA: 9:00-13:00 včetně svačiny a oběda
CíLOVÁ SKUPINA: MŠ, ZŠ, SŠ
DOBA REALIZACE:  jaro, léto, podzim
CENA: 5000 Kč/akce + cena svačiny a oběda 60 Kč/účastník

DOPRAVA: Pro menší skupiny dostupnost busem z aut. nádraží Holešovice do aut. zastávky Terezín, Památník, odsud 1km pěšky. Pro větší skupiny do 48 osob zajištujeme autobus, cena 5000-6000 Kč dle vzdálenosti z Prahy.

Komunitní zahrada Kuchyňka

Zahrada Kuchyňka funguje na trojském svahu na pozemku, který nabízí zcela unikátní mikroklima i flóru. Pozemek má rozlohu téměř jednoho hektaru a nachází se v klidném prostředí nedaleko královských vinic nad řekou Vltavou. Kuchyňka je založena jako komunitní prostor, který vychází z principů komunitou podporovaného a ekologického zemědělství a  kromě vlastní produkce ovoce, zeleniny, bylinek a včelích produktů zajišťuje svým členům i další potraviny od místních zemědělců z okolí, a také prostor pro příjemně strávený společný čas, zábavu i vzdělání nejen pro členy, ale i pro širší veřejnost.

ADRESA MÍSTA: Ulice Květinářská, Praha 8 (GPS: 50.1183364N, 14.4474056E), PROVOZOVATEL: Kuchyňka, z.s,  WEB: Zde, FACEBOOK: Zde

OBSAH PROGRAMŮ: 

ÚVODNÍ EXKURZE   Seznámíme vás s historií zahrady, způsobu organizace komunitní práce i smělých vizích do budoucna. Ukážeme vám nejen zeleninové záhony, kompost, výběh s ovcemi, včelí úly a ovocné stromy, ale i vinný altán s famózním výhledem na Prahu, stopy po minulých obyvatelích i sukcesi v neobhospodařované části zahrady. V praktické části exkurze vás zapojíme do běžných činností (výsev a sázení, mulčování, hnojení, sklizeň apod.) i ochutnávek a zpracování darů zahrady.  

ZELINÁŔSKÁ ZAHRADA  V programu se dozvíte o propojení půdy, vody a rostlin v naší zahradě. Ukážeme si k čemu slouží rýčová metoda, kompost a mulč, kde všude na zahradě najdeme vodu a co s ní dělat, jaké rostliny pomáhají půdě dodávat živiny a jaké živiny naopak potřebují, aby rostly. Objevíme žížaly a další organismy, které zahradníkovi s jeho prací pomáhají. Prozkoumáme, život rostlin a zkusíme si péči o některé z nich (podle sezóny). Odměnou nám bude ochutnávka darů zahrady.

HOSPODÁŔSKÁ ZVÍRATA  Návštěva u ovcí, slepičího výběhu a králíků na komunitní zahradě Kuchyňka. Zvířata budeme pozorovat a zkoumat jejich chování a potřeby pro prožití příjemného života. Nakrmíme je a povíme si a ukážeme, jaký z nich máme užitek. Suché pečivo sebou. 

VĆELY A DALŠÍ OPYLOVAČI   Návštěva u včel na komunitní zahradě Kuchyńka. Prohlédneme si včelí úly jedno včelstvo, včelařské pomůcky, seznámíme se i s včelími produkty včetně medu. Vydáme se po zahradě perspektivou včel a dalších opylovačů. V praktické části programu dle možnosí a sezony si vyzkoušíme včealařské činnosti - příprava rámků, tavení a čištění vosku, vytáčení medu, značení matek či krmení oddělků.

DÉLKA: 1,5 - 2,25 hod 

TERMÍN NÁVŠTĚVY: duben, květen, červen, září, říjen, jindy dle dohody

VYBAVENÍ PRO ÚČASTNÍKY: Oblečení do terénu, pevná obuv, za vlhkého a mokrého počasí pláštěnka a holínky,za teplého počasí pokrývka hlavy.

ZÁZEMÍ: Stůl a lavice na posezení, pitná voda, kompostovací toaleta, chatka v případě deště.

DOPRAVA A SRAZ NA MÍSTĚBusem z metra C Holešovice na zast. Pelc Tyrolka (bus 112) nebo Kuchyňka (bus 201 i z metra C Střížkov). Sraz dle dohody na zastávce autobusu nebo přímo u jednoho z vchodů do zahrady.

CENA: 30 Kč/ žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč / žáka

Komunitní zahrada KomPot

KomPot je komunitní zahrada nacházející se za ruzyňským letištěm u obce Kněževes a fungující na principu komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a ekologického zemědělství. Na poli o velikosti jednoho fotbalového hřiště (cca 0,5 ha) pěstujeme kolem třiceti druhů zeleniny, bylinky a keřové ovoce pro potřeby dvaceti členů sdružení. V blízkosti bylin máme několik úlů. Naši půdu a z ní rostoucí smíšené kultury salátů, ředkviček, rajčat, cuket, dýní a dalších odrůd kořenové, listové a plodové zeleniny různých tvarů a chutí hnojíme kravským a koňským hnojem, kompostem a bylinnými jíchami. Celý pozemek obhospodařujeme ručním nářadím (včetně plečky), motorovou terou a na podzim traktorem místního zemědělce. KomPot je držitelem certifikátu “Přírodní zahrady”.

ADRESA MÍSTA: Nové Středokluky, Praha Západ; GPS: 50.1233347N, 14.2517036E
PROVOZOVATEL:
Kompot z.s. WEB: www.kom-pot.cz

OBSAH PROGRAMU: V programu se dozvíte o historii a současnosti zahrady i způsobu organizace komunitní práce. Ukážeme vám nářadí, zeleninové záhony, včelí úly, komposty i luxusní kompostovací toaletu. V praktické části exkurze provedeme rýčovou metodu i analýzu půdy, zapojíme vás do běžných činností dle sezóny a potřeby sklizně a rozdělování úrody pro závozy, hnojení, přípravu půdy, výsev či výsadbu, protrhávání i ochutnávku darů zahrady.

DÉLKA PROGRAMU: 1,5 hod

TERMÍN NÁVŠTĚVY: duben, květen, červen, září, říjen

VYBAVENÍ PRO ÚČASTNÍKY: Oblečení do terénu, pevná obuv, za vlhkého a mokrého počasí pláštěnka a holínky,za teplého počasí pokrývka hlavy.

ZÁZEMÍ: Stůl a lavice na posezení, pitná voda, kompostovací toaleta, chatka v případě deště.

DOPRAVA A SRAZ NA MÍSTĚ: Z Metra Nádraží Veleslavín busem 322 nebo 323 do zastávky Kněževes, U nádraží. Dále pěšky 200m rovně po směru jízdy autobusu na konec vesnice, zahrada vlevo za posledními rodinnými domy. Sraz dle dohody na autobusové zastávce nebo přímo na zahradě.

CENA: 30 Kč / žáka (do vyčerpání kapacit dotační podpory MHMP), dále 60 Kč / žáka