Pestrý svět potravinových komunit | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Pestrý svět potravinových komunit

Pustit si komunitou podporované zemědělství (KPZ) do života nebylo nikdy snadnější. Objevte cestu čerstvých a sezónních potravin. Rozšiřte si okruh přátel alespoň o jednoho místního zemědělce. Naučte se vnímat jídlo v širších souvislostech a každý den prostřednictvím jídla udělejte jeden malý krok pro sebe i pro planetu. Průvodce „Víc než jídlo“ vám přiblíží radosti i výzvy potravinových komunit. Nováčkům pomůže zapojit se. Ovšem i pokročilým členům či spolutvůrcům komunit přijde dozajista vhod mít ho k ruce při cestě KPZ sezónou. Pojďme na to!

V různých potravinových komunitách a řetězcích se počet aktérů a jejich propojení se zemědělci může výrazně lišit. To názorně ukazuje následující obrázek. Napadlo vás někdy, že více článků v řetězci znamená ve výsledku méně peněz pro zemědělce?

Neexistuje jediný model potravinové komunity, který by vyhovoval všem. Přesto věříme, že si můžete najít ten pravý pro vás. Různé modely můžete i kombinovat. Pojďme se podívat, jaké možnosti se nabízejí.

Komunitou podporované zemědělství KPZ

je přímé partnerství mezi spotřebiteli (podílníky) a jedním nebo několika zemědělci, kteří na základě dlouhodobé a závazné dohody sdílí bohatství úrody i riziko neúrody. V průběhu sezóny zemědělec dodává komunitě svou úrodu a členové ji za dohodnutý a předem zaplacený poplatek celou sezónu odebírají. Přijímají to, co se právě urodilo.

Charakteristika: dlouhodobý závazek; přímé spojení s šetrně hospodařícím zemědělcem; možnost zapojit se do spolurozhodování; známý zdroj potravin; sezónní produkty; krátká dovozová vzdálenost

Spolkové obchody

jsou organizace, které jsou založeny na podobných hodnotách jako KPZ: solidarita, vzájemná výpomoc, ekologie, účast na rozhodování. Na rozdíl
od KPZ se členové nezavazují k pravidelnému odběru podílu, ale v obchodě nakupují ze sortimentu, který je k dispozici. Hradí členský nebo také investiční příspěvek.

Charakteristika: závazek a zapojení do spolurozhodování dle podmínek organizace; preference přímé vazby na šetrně hospodařícího zemědělce; známý zdroj potravin; sezónní i další produkty; preference co nejkratší dovozové vzdálenosti a bezobalovosti

Nákupní skupiny

se tvoří z dobrovolníků, kteří si příležitostně organizují společné nákupy potravin (nejen) od místních zemědělců. Skupina má často vlastní zásady,
podle kterých zemědělce vybírá.

Charakteristika: bez závazku; vazba na šetrně hospodařícího zemědělce, znalost zdroje potravin i dovozová vzdálenost závisí na zásadách skupiny

Farmářské trhy

jsou zvláštním typem trhů, kde můžete nakupovat od lokálních výrobců. V ideálním případě zde můžete navázat přímý kontakt se zemědělci a dozvědět se, jak své produkty pěstují a vyrábí.
Charakteristika: bez závazků; může být i přímé spojení se zemědělcem; známý zdroj potravin; sezónní produkty; kratší dovozová vzdálenost

Bedýnkové systémy

obvykle provozuje společnost, která spolupracuje s různými zemědělci a obchodníky a nabízí bedýnky s potravinami, které lze každý týden  objednávat. Často obsahují i zboží z dovozu.

Charakteristika: žádný závazek; žádná vazba na zemědělce; mnohdy neznámý zdroj potravin; sezónní i nesezónní produkty; vysoký počet potravinových kilometrů

Jste-li členem KPZ či podobné komunity a nakupujete-li potraviny od místních zemědělců, učíte se navíc přemýšlet, jak snižovat zátěž životního prostředí. Například jak snížit množství obalů a opětovně je využít, ale i jak zkrátit vzdálenost přepravy (aby potraviny nemusely létat, či se plavit lodí ze vzdálených zemí). Vnímejte především, že nákupem z blízké farmy zároveň podporujete různé solidární iniciativy! KPZ vás učí nahlížet na vztah zemědělství, výroby a spotřeby potravin v mnohem širších souvislostech.

Tak co říká váš vnitřní kompas, zapojíte se do letošní sezóny KPZ?

Pokračujte k dalšímu tématu ze seriálu „Víc než jídlo“

Ať již zvažujete stát se KPZ nováčkem, jste pokročilým členem nebo spolutvůrcem komunity, vyberte si další téma, o kterém se chcete dozvědět víc.
Budeme také moc rádi, když pomůžete příspěvky šířit dál. 

Než se do potravinové komunity zapojím

Roční cyklus v potravinové komunitě

V potravinové komunitě jíme podle sezóny

Má to cenu? Za co a komu v potravinové komunitě zaplatím

Jsem součástí potravinové komunity, na co během sezóny nezapomenout?

Víc než jen podílníkem v potravinové komunitě

Komunikace v potravinové komunitě, mluvte o svých potřebách, řešení existují

Jak se daří potravinovým komunitám u nás i v Evropě?

KPZkoALICE: Pojďme spojit síly a hledat synergie!

Vše o komunitou podporovaném zemědělství najdeš na webu kpzinfo.cz, rozcestníku k informacím i lidem.


Průvodce „Více než jídlo“ vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens”. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.