Tisková zpráva: Nechte se inspirovat na festivalu Mrkev v zimě 3 | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Tisková zpráva: Nechte se inspirovat na festivalu Mrkev v zimě 3

Jak jíst zdravě, a přitom neničit naše životní prostředí? Nechte se inspirovat vizí prvního českého bioregionu na festivalu Mrkev v zimě 3.

Zajímá vás, jak zlepšit vztahy mezi produkcí potravin, naší krajinou a zdravým životním stylem? Zda je vůbec možné propojit šetrné pěstování jídla a prosperující lokální ekonomiku? Odpovědi na tyto i další otázky spolu s příklady dobré praxe přinese v pořadí již třetí ročník festivalu Mrkev v zimě 3. Přijďte se inspirovat do brněnského Impact HUBu v pátek 19. ledna od 10.00 do 18.00. Seznámíte se s vizí prvního bioregionu v České republice a s možnostmi vzájemné spolupráce mezi zemědělci, spotřebiteli, potravinovými iniciativami, obcemi i dalšími aktéry. Připojte se k těm, kteří fandí zdravé krajině a jídlu od místních farmářů. Vstupenky na akci zakoupíte online.

Mrkev v zimě je festival plný inspirativních příběhů. Můžete na něm potkat přední osobnosti z oblasti udržitelného zemědělství a vize prvního českého bioregionu. Letos se ve třech tematických blocích  představí téměř dvě desítky hostů. “Loňský ročník festivalu Mrkev v zimě navštívilo bezmála sto účastníků a účastnic. Festival přiblížil řadu zajímavých projektů vedených zejména ženami. Je obdivuhodné, kolik žen se v této oblasti úspěšně realizuje, ať už jde o komunitou podporované zemědělství KPZ, další solidární potravinové iniciativy, farmaření nebo Semínkovny. Právě zmiňované KPZ slaví už 15 let existence v České republice. Mezi hosty letošního festivalu přivítáme ženy i muže, kteří na různých úrovních systémů podporují produkci a spotřebu zdravých lokálních potravin a zapojují do aktivit pestrou škálu aktérů.” říká Alena Wranová, jedna z koordinátorek KPZkoALICE a spoluorganizátorek akce.

Festival se koná jako součást aktivit Živého regionu. Akce je otevřená všem zájemcům o zdravou a odpovědnou produkci potravin. Vstupné se pohybuje od 200 do 600 Kč, dle vašich možností a lze jej zakoupit online.

Festival plný inspirace

V rámci programu se můžete těšit na 3 tematické bloky a v nich zajímavé příklady z praxe, sdílení zkušeností, know-how i osobních příběhů. Celým dnem se budou prolínat základní témata související s produkcí, distribucí a spotřebou lokálního a šetrně vypěstovaného jídla, lokální ekonomiky, zdravé krajiny a spolupráce s důvěrou. Těšit se můžete na občerstvení a veganské speciality od brněnského družstva Tři Ocásci.

Snít o živé krajině a společnosti

Jak může vypadat vize živého regionu, kde jsou lidé i krajina v souladu? Kde je možné hledat inspiraci? Jak se k naplnění vize přiblížit? V prvním bloku hosté zarámují festival tématy bioregionů (Michal Bajgart z Hnutí Duha a Nela Vičanová z Impact HUB), hnutí solidárních potravinových systémů jako je i komunitou podporované zemědělství KPZ (Alena Wranová, Šárka Krčílková, AMPI a KPZkoALICE) a nerůstové ekonomiky (Eva Fraňková, Katedra environmentálních studií Masarykovy Univerzity, Nerůst). Lucie Sovová (Rural Sociology Group, Wageningen University) nakonec zapojí i samotné účastníky technikou backcastingu.

Spolupracovat s důvěrou a vzájemností

V druhém bloku budou navazovat pestré příklady z praxe iniciativ, kde zemědělci a aktivní
i vědomí spotřebitelé tvoří lokální partnerství. Nebudou chybět farmáři, kteří hospodaří s přesahem
a pěstují nejen jídlo, ale i komunitu jako například Sociální podnik Jasan a Živá farma. Manželé Kutáčkovi a jejich aktivity kolem Hospodářství u kozy a petržele byli v loňském roce nominováni mezi inspirativní příklady klimatických projektů Adapterra Awards. Spolek Kapradí propojuje pestré aktivity od pěstování lokálních květin, péče o luční sad, vzdělávání, sociální podnikání až po dobročinné bazary s cílem propojit širokou komunitu lidí se zájmem o udržitelný život. O tom, že důstojně a zdravě pracovat, znamená i důstojně a zdravě jíst, bude mluvit Kristýna Hrubanová z NaZemi a družstvo Tři Ocásci.

Tvořit synergie mezi systémy

Jak spolupracovat a propojit své síly, zkušenosti i znalosti na různých úrovních systému? Jak hledat společnou řeč? To je téma třetího programového bloku, ale i hlavní esence festivalu. Mezi hosty se představí Helena Továrková, současná ředitelka Nadace Veronica, která více než 20 let podporuje projekty směřující k udržitelnosti, zapojování veřejnosti, zvyšování kvality životního prostředí i sounáležitosti lidí s místy, kde žijí. Hana Tomanová z MAS Slavkovské bojiště ukáže, jak mohou obce a místní akční skupiny podpořit lokální producenty. Tereza Kulhánková bude reprezentovat spolkový obchod Tišnovská Spižírna a spolek Hojnost. Marek Šíp z ArrowSys bude inspirovat inovativním zapojením technologií v podobě bezobslužné prodejny.

Program a hosté festivalu Mrkev v zimě 3

Blok: Snít o živé krajině a společnosti / 10:00 – 12:15

Jak může vypadat vize živého regionu, kde jsou lidé i krajina v souladu? Kde se můžeme inspirovat? Jak se k naplnění vize přiblížit?

Blok: Spolupracovat s důvěrou a vzájemností / 13:15 – 15:00

Pestré příklady z podhoubí iniciativ, kde zemědělci a aktivní i vědomí spotřebitelé tvoří lokální partnerství.

 • Sociální podnikání a zemědělství
  Jiří Hřivna – Sociální podnik Jasan
 • Pěstovat bio jídlo přímo pro lidi
  Libor Kožnar – Živá farma
 • Aby se člověk nažral a krajina zůstala celá
  Petra a Stanislav Kutáčkovi – Hospodářství u kozy a petržele
 • Důstojně a zdravě pracovat znamená i důstojně a zdravě jíst
  Kristýna Hrubanová – Na Zemi
 • Tvořit ekonomickou alternativu (nejen) skrze jídlo
  Barbora Bakošová, sociální družstvo Tři ocásci
 • Sad, půda, květiny a vzdělávání v souladu 
  Kateřina Rybářová Vavrečková, Lenka Pietrazsková – Kapradí

Blok: Tvořit synergie mezi systémy / 15:15 – 17:00

Jak podpořit lokální produkci, odbyt a tvořit prostředí zdravé pro život?  Jak hledat společnou řeč? Jak propojit své síly a tvořit synergie mezi systémy?

Medailonky hostů ZDE.

Bližší informace o festivalu Mrkev v zimě 3 najdete:

Pozvánka na webu a událost na FB.

Festival Mrkev v zimě 3 se koná jako součást aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.

Řešitelé projektu: Řešitelé projektu: Hnutí DUHA, Masarykova univerzita, Ekotoxa, Impact Hub, Impact Hub Agder (Norsko), Asociace místních potravinových iniciativ.

Web projektu: https://zivy-region.cz/podbrnensko

Festival finančně podpořila také Rural Sociology Group, Wageningen University.

Asociace AMPI vznikla v roce 2014, aby podporovala blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí a která je živí. AMPI vzdělává všechny generace o environmentálních a sociálních aspektech výroby a spotřeby potravin. Zastřešuje rozvoj místních potravinových iniciativ v ČR. Koordinuje národní síť komunitou podporovaného zemědělství – KPZkoALICE, která propojuje zemědělce a spotřebitele ke vzájemné spolupráci a podpoře. Více na asociaceampi.cz a kpzinfo.cz

 

Další připravované akce

1.3.2024 – 2.3.2024 Symposium Živé zemědělství

Zveme Vás na čtvrtý ročník Symposia Živé zemědělství, který se koná ve dnech 1. a 2. března 2024 v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze. Hlavními tématy letošního ročníku budou ekologické zelinářství a biodynamické zemědělství. Těšit se můžete na inspirativní přednášky a workshopy od mnoha předních českých i zahraničních řečníků, stejně jako na příležitost k neformálním rozhovorům o budoucnosti zemědělství a prezentace příkladů dobré praxe.

20. 1. a 8. 4. 2024 Den otevřených dveří VOŠ Farmářská škola

Zajímá vás, jak to vypadá v první VOŠ ekologického zemědělství v ČR? Přijďte se podívat na den otevřených dveří a zeptat se na vše, co vás zajímá. Rádi vás po škole provedeme, ukážeme prostory, zázemí a zodpovíme vaše dotazy o průběhu a formách studia, přijímacím řízení nebo jak vypadá studium v praxi. Svoje zkušenosti vám předají současní studenti i vyučující.

 

Co je to KPZ? Jak funguje a jak se zapojit?

 Díky KPZ se spotřebitelé a zemědělci stávají rovnocennými partnery

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) propojuje většinou malé, rodinné, ekologicky hospodařící zemědělce se skupinou odběratelů tzv. podílníků. Tato forma spolupráce zemědělce a spotřebitelů se v České republice poprvé objevila v roce 2009. Může mít různou formu, ale vždy stojí na stejných principech: přímé partnerství mezi zemědělcem a podílníkem bez dalších prostředníků, lokálnost, dlouhodobá vzájemná důvěra a podpora.

Pro spotřebitele to znamená, že ví, kdo a jakým způsobem pro něj pěstuje kvalitní, čerstvé a zdravé jídlo. Za to svého zemědělce dlouhodobě podporuje, a také mu zaplatí peníze předem na celou sezonu. Nejčastěji se tímto způsobem dodává zelenina, ale objevují se i další potraviny, jako jsou mléčné výrobky či sýry.

V roce 2024 slavíme již 15 let komunitou podporovaného zemědělství v ČR.

Jsme vděční za to, že dodáváme zeleninu lidem, kteří dokáží ocenit náš způsob hospodaření a péči o půdu i krajinu. Podstatné je, že naše úsilí není marné, vše, co na poli vypěstujeme, je využito.” vysvětluje Gábriela Šelongová z Ekofarmy Šelongovi, jedni z prvních, kteří v modelu KPZ fungují od roku 2012.

“Pro nás je to obrovská podpora, že nám lidé zaplatí před sezónou. Mohli jsme tak například postavit ohrady. Víme, že to, co vyrobíme, budeme mít komu dodat. Navíc máme i přímou zpětnou vazbu. Je to nejlepší věc, kterou jsme mohli udělat.” doplňuje Anna Page z Buvolí farmy Ohař zapojené do KPZ od roku 2019.

Zapojte se do komunitou podporovaného zemědělství i vy!

Principem komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) je vytvořit přímý vztah mezi zemědělcem a jeho spotřebitelem. Takovým spotřebitelem se může stát každý. Právě teď je ideální čas. Vše, co potřebujete znát najdete na webu kpzinfo.cz, který provozuje asociace AMPI.  

Kontakt pro novináře:

Klára Hrdá

PR specialistka

Email: klara.hrda.ofi@gmail.com,
Tel: 773474606

 

Celá tisková zpráva ke stažení ZDE. Doprovodné fotografie ke stažení ZDE.