Jak se daří potravinovým komunitám u nás i v Evropě? | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Jak se daří potravinovým komunitám u nás i v Evropě?

Pustit si komunitou podporované zemědělství (KPZ) do života nebylo nikdy snadnější. Objevte cestu čerstvých a sezónních potravin. Rozšiřte si okruh přátel alespoň o jednoho místního zemědělce. Naučte se vnímat jídlo v širších souvislostech a každý den prostřednictvím jídla udělejte jeden malý krok pro sebe i pro planetu. Průvodce „Víc než jídlo“ vám přiblíží radosti i výzvy potravinových komunit. Nováčkům pomůže zapojit se. Ovšem i pokročilým členům či spolutvůrcům komunit přijde dozajista vhod mít ho k ruce při cestě KPZ sezónou. Pojďme na to!

Věděli jste, že KPZ a podobných komunit je u nás i ve světě spousta? Podle nejnovějších údajů sítě URGENCI bylo na začátku roku 2021 v Evropě více než 4600 KPZ farem, na něž bylo napojeno více než půl milionu strávníků!

URGENCI je mezinárodní síť rozličných forem regionálních a místních solidárních partnerství podporujících agroekologii (LSPA), z nichž nejznámější je komunitou podporované zemědělství (KPZ). Sdružuje členy z 32 evropských zemí. Propaguje princip KPZ v celé jeho rozmanitosti a podporuje aktivní výměnu zkušeností mezi iniciativami z různých prostředí.

 

 

Možná vás překvapí, že v Evropě působí KPZ již od roku 1978, kdy byla ve Švýcarsku poblíž Ženevy založena iniciativa Les Jardins de Cocagne. V průběhu 80. let vzniklo jen několik dalších. Na přelomu tisíciletí však hnutí KPZ nabralo na síle a od té doby se každoročně objevují nové KPZ ve stále více zemích, kterých je v současnosti na čtyři desítky. Svou kapitolu začalo hnutí psát v 21. století i u nás.

Tuzemský rozvoj komunitou podporovaného zemědělství

Ideu komunitou podporovaného zemědělství pomohla v ČR šířit mezinárodní síť URGENCI. Její zástupci se v roce 2008 u nás potkali s lidmi, které myšlenka KPZ nadchla a měli chuť ji uvést do praxe. Chtělo to jistě odhodlání a odvahu, protože ekologické zemědělství, bio potraviny ani komunity v té době mnoho fandů neměly.

První KPZ byla v České republice založena v roce 2009 na Toulcově Dvoře. V roce 2020 už bylo u nás zmapováno 80 fungujících skupin, které spolupracovaly se třemi desítkami zemědělců a bylo do nich zapojeno asi 2 000 rodin. Komunity nejčastěji začínají se zeleninou a postupně spolupráci rozšiřují. V roce 2016 se do systému KPZ oficiálně zapojila první mléčná farma.

Nejčastěji u nás vznikají tzv. odběratelské komunity ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava, Liberec). Skupina odběratelů si najde zemědělce a společně se domluví na podmínkách spolupráce. Odběratelé zaplatí zemědělci předem a on jim pak po celou sezónu dodává potraviny na odběrné místo. Zároveň tu ale rostou tzv. komunitní KPZ jako například Komunitní zahrady KomPot, nebo Kuchyňka, kde zemědělci a odběratelé hospodaří společně. Začíná se dařit i spolkovým a družstevním obchodům. Příkladem je Spolkový bio obchod Obživa, Hojnost, či Družstvo Victorina Loca. Objevují se první vlaštovky městských zemědělců jako Zahrada Vesna, Prokopská farma nebo Farmář Ježek.

Fungující iniciativy a zemědělce najdete v online mapě Adresář farmářů. Odkaz na mapu společně s aktuálním děním z KPZ nejen na národní úrovni sdílí do světa asociace AMPI prostřednictvím webu kpzinfo.cz.

V roce 2014 vznikla asociace AMPI, organizace zastřešující rozvoj KPZ a dalších místních potravinových systémů založených na přímém partnerství mezi zemědělci a spotřebiteli. Právě AMPI poskytuje zázemí národní síti potravinových komunit u nás – KPZkoALICE.

Tak co říká váš vnitřní kompas, zapojíte se do letošní sezóny KPZ?

Pokračujte k dalšímu tématu ze seriálu „Víc než jídlo“

Ať již zvažujete stát se KPZ nováčkem, jste pokročilým členem nebo spolutvůrcem komunity, vyberte si další téma, o kterém se chcete dozvědět víc.
Budeme také moc rádi, když pomůžete příspěvky šířit dál.

Než se do potravinové komunity zapojím

Roční cyklus v potravinové komunitě

V potravinové komunitě jíme podle sezóny

Pestrý svět potravinových komunit

Má to cenu? Za co a komu v potravinové komunitě zaplatím

Jsem součástí potravinové komunity, na co během sezóny nezapomenout?

Víc než jen podílníkem v potravinové komunitě

Komunikace v potravinové komunitě, mluvte o svých potřebách, řešení existují

KPZkoALICE: Pojďme spojit síly a hledat synergie!

Vše o komunitou podporovaném zemědělství najdeš na webu kpzinfo.cz, rozcestníku k informacím i lidem.


Průvodce „Více než jídlo“ vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens”. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.