Má to cenu? Za co a komu v potravinové komunitě zaplatím | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Má to cenu? Za co a komu v potravinové komunitě zaplatím

Pustit si komunitou podporované zemědělství (KPZ) do života nebylo nikdy snadnější. Objevte cestu čerstvých a sezónních potravin. Rozšiřte si okruh přátel alespoň o jednoho místního zemědělce. Naučte se vnímat jídlo v širších souvislostech a každý den prostřednictvím jídla udělejte jeden malý krok pro sebe i pro planetu. Průvodce „Víc než jídlo“ vám přiblíží radosti i výzvy potravinových komunit. Nováčkům pomůže zapojit se. Ovšem i pokročilým členům či spolutvůrcům komunit přijde dozajista vhod mít ho k ruce při cestě KPZ sezónou. Pojďme na to!

Jedním z typických rysů KPZ je dobrovolný záměr členů, aby zemědělec dostal (částečně) zaplaceno ještě před začátkem sezóny. Váže se k tomu připomenutí si prostého důvodu. Málokdo bude zpochybňovat výrok, že jíst se musí. Ovšem málokdo z nás doopravdy tuší, jak funguje samotné hospodaření. A bez urážky všech samopěstitelů, ale hospodařit s vědomím toho, že vaše úsilí musí přinést plody svého ovoce zástupu dalších lidí, to je poněkud jiný tlak. Je tudíž zapotřebí umět tuto investovanou energii oceňovat průběžně. Hovořit o cenotvorbě tak, aby nebyla pro zemědělce ani jedlíky tabu. Současně hledat díky KPZ smysluplné cesty, aby peníze pro zapojení se do dění nebyly překážkou.

A v tom tkví přínos komunit. Síla společenství členů umožňuje hledat i podpůrná řešení nejen ekonomicky udržitelné, ale i se sociální přesahem. Skýtá příležitost pro zemědělce, nacházet svoji sebehodnotu. Jak je to tedy s tvorbou cen v KPZ?

Ceny jsou zde stanoveny úplně jinak než například v supermarketu nebo na farmářském trhu. Cena podílu na celou sezónu v sobě musí v ideálním případě zahrnout všechny náklady související s pěstováním, výrobou a distribucí až k podílníkovi. Součástí by měla být i férová mzda pro zemědělce, kteří navíc sami vytváří přidanou hodnotu tím, že s respektem pečují o půdu a krajinu.

Nelze ani srovnávat samotné nastavení cen v jednotlivých skupinách KPZ. Farmy a komunity fungují v různém kontextu a podmínkách a mají tedy i rozdílné náklady. Zatímco na jedné farmě může být nedostatečná kvalita půdy, tudíž se do ceny promítne například nutnost obstarat velké množství kompostu, jinde může být půda skvělá, ale mají více výdajů na mzdy. Někteří farmáři musejí do ceny podílu započítat dlouhodobé investice, nebo i nájemné za půdu, kterou obdělávají, zatímco jiní ji vlastní.

A už vůbec nelze srovnávat ceny v KPZ s cenami v jiných distribučních kanálech. Kde může být cena potravin sice nižší, ale například jen díky tomu, že je zde extrémní tlak na snižování výkupních cen od zemědělců. Ti pak nepokryjí ani svoje základní vstupní náklady. Cílem v KPZ je, aby byla cena férová jak pro zemědělce, tak pro podílníky.

Zároveň může být i pro některé členy obtížné uhradit celý roční příspěvek najednou. Pokud komunity fungují na principu vzájemnosti, důvěry a otevřené komunikace, lze vždy najít řešení. Některé komunity nabízí možnost rozložení splátek. Jinde lze část ceny podílu odpracovat. V situacích, kdy se někdo dostane do potíží, je vhodné řešit situaci i třeba individuálně. Čímž se dostáváme k podstatě solidarity.

Solidarita je základní hodnotou KPZ a podobných iniciativ. Když se připojíte, souhlasíte s tím, že se zemědělcem sdílíte nejen bohatství úrody, ale i rizika hospodaření. V praxi je však vidět, že opravdový solidární přístup potřebuje čas. Teprve v průběhu života komunity se může prohlubovat důvěra, posilovat vzájemnost a porozumění.

Co všechno jako člen získám v rámci sezónního podílu?
• Zdravé sezónní potraviny typické pro daný region, které jsou bez zbytečné chemie.
• Vím, odkud potraviny pochází, kdo je pěstuje a jaké zemědělské metody používá.
• Mohu objevit nové chutě, naučit se pravidelně vařit a využívat nové postupy zpracování.
• Peníze dávám přímo zemědělci, který pečuje o půdu, krajinu a dává jiným práci. Podporuji tím rozvoj místa, kde zemědělec hospodaří.
• Stávám se členem širší komunity, kterou mohu aktivně rozvíjet, učit se v ní, uplatnit v ní své zájmy a dovednosti, vytvářet a upevňovat vztahy s lidmi.
• Mohu se dozvědět něco o zemědělství a ukázat svým dětem, jak se potraviny dostávají na náš stůl.

Nezapomínejte, že nákupem místních produktů podporujete lokální ekonomiku a že KPZ zemědělci dostávají spravedlivější mzdu. Díky vašemu dlouhodobému závazku jsou farmáři i jejich rodiny ve stabilnější finanční situaci po celý rok. Podporujete také lepší podmínky pro jejich zaměstnance. Každý den přispíváte ke změně zemědělství a potravinového systému. Stáváte se jeho spolutvůrci.

Tak co říká váš vnitřní kompas, zapojíte se do letošní sezóny KPZ?

Pokračujte k dalšímu tématu ze seriálu „Víc než jídlo“

Ať již zvažujete stát se KPZ nováčkem, jste pokročilým členem nebo spolutvůrcem komunity, vyberte si další téma, o kterém se chcete dozvědět víc.
Budeme také moc rádi, když pomůžete příspěvky šířit dál.

Než se do potravinové komunity zapojím

Roční cyklus v potravinové komunitě

V potravinové komunitě jíme podle sezóny

Pestrý svět potravinových komunit

Jsem součástí potravinové komunity, na co během sezóny nezapomenout?

Víc než jen podílníkem v potravinové komunitě

Komunikace v potravinové komunitě, mluvte o svých potřebách, řešení existují

Jak se daří potravinovým komunitám u nás i v Evropě?

KPZkoALICE: Pojďme spojit síly a hledat synergie!

Vše o komunitou podporovaném zemědělství najdeš na webu kpzinfo.cz, rozcestníku k informacím i lidem.


Průvodce „Více než jídlo“ vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens”. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.