Roční cyklus v potravinové komunitě | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Roční cyklus v potravinové komunitě

Pustit si komunitou podporované zemědělství (KPZ) do života nebylo nikdy snadnější. Objevte cestu čerstvých a sezónních potravin. Rozšiřte si okruh přátel alespoň o jednoho místního zemědělce. Naučte se vnímat jídlo v širších souvislostech a každý den prostřednictvím jídla udělejte jeden malý krok pro sebe i pro planetu. Průvodce „Víc než jídlo“ vám přiblíží radosti i výzvy potravinových komunit. Nováčkům pomůže zapojit se. Ovšem i pokročilým členům či spolutvůrcům komunit přijde dozajista vhod mít ho k ruce při cestě KPZ sezónou. Pojďme na to!

Nejčastěji se setkáte s fungováním KPZ dle „ročního cyklu“. Co si pod tím ale máte představit? Pojďme se zaměřit na důležité milníky v průběhu roku, které se při vstupu do potravinových komunit týkají každého.

Možná vás při pohledu na ilustrovanou cestu ročního cyklu napadá, jak může ve skutečnosti systém založený na dobrovolné spolupráci rozličných aktérů a povah fungovat. Může. Často mívá i rovinu specifických součástí fungování. Léta praxe ukazují základní zde přiblíženou cestu, po které se lze se zemědělci a dalšími členy KPZ vydat a jakými kroky postupně společně projít.

1. Plánování
Alfa a omega sezóny. Zemědělec s komunitou naplánují sezónu, což nejčastěji spočívá v nastavení spolupráce, vymezení rolí a zodpovědností, debaty o možném pestrosti sezóny, cena sezónního podílu, pěstební kapacity, předpokládané délky sezóny, frekvenci odběrů, specifik výdejního místa aj. Ideální stav je potkat se před sezónou a s celou komunitou.

2. Uzavření partnerství
Většina KPZ nabízí smlouvu nebo dohodu, která obsahuje podmínky partnerství i hlavní zásady a hodnoty KPZ. U skupin s delší historií fungování se lze běžně setkat i s ryze ústní dohodou.

3. Pěstební plán
Plánování toho, co a v jakém množství se bude pěstovat, bývá častěji primární zodpovědností zemědělce. Ale dle dohody se může na této fázi příprav podílet i celá komunita.

4. Práce na statku
KPZ potažmo zemědělci se řídí zásadami agroekologie. Vysvětlení pojmu by vydalo na samostatnou kapitolu. Pro začátek si vypomůžeme výrokem Tomáše Uhnáka: „Agroekologie je životní postoj a soubor holistických praktik vycházející z hlubokého porozumění pro půdu, přírodní procesy a ze vztahů mezi rostlinami, lidmi a půdou.“ Co se týče bio certifikace, nemusí být podmínkou. Ptejte se zemědělce, jaké postupy využívá. Jakou rozličnou práci na statku musí v sezóně zastat. Zda by bylo možné (a vítané) se do ní zapojit.

5. Zprávy z pole

K utváření vztahů přispívá informování o dění na statku. Podílníkům přibližuje podstatu samotného zemědělství a osvětluje specifika KPZ. Zprávy zprostředkuje přímo zemědělec, a nebo se zapojí někdo z členů a sdílí příspěvky ostatním.

6. Pravidelné dodávky
Podílníci si vyzvedávají na odběrném místě v dohodnutém čase svůj podíl zeleniny nebo dalších produktů. Podle dohody může být odběrným místem kavárna, garáž nebo i přímo statek. Péči o výdejní místo může převzít komunita.

7. Vaření a zpracování
KPZ rozvíjí schopnost naučit se vařit a zpracovat sezónní potraviny. Pro získání další inspirace mohou členové sdílet recepty, nebo uspořádat společné zavařování. Fantazii se meze nekladou.

8. Návštěva statku
Smyslem návštěv na statku je posílení vzájemných vztahů a důvěry. Členové se dozví něco o zemědělství, lépe poznají zemědělce i sebe navzájem. Součástí návštěv bývá i dobrovolná práce. Ideální je plánovat návštěvy s dostatečným předstihem a vyhnout se neohlášeným příjezdům.

9. Hodnocení sezóny
Členové mohou poskytnout zpětnou vazbu k sezóně, například ke kvalitě, rozmanitosti a množství zeleniny nebo jiných produktů, a také chodu komunity. K tomu lze využít jednoduchý online dotazník nebo osobní setkání.

10. Zakončení a oslava
Na konci sezóny se koná schůzka, na které se členové věnují zhodnocení uplynulé sezóny. Důležitá je oslava všeho, co se podařilo i nepodařilo, aby se mohlo uzavřít staré a vykročit do nového.

11. Obnova partnerství
Po skončení sezóny je vhodné zjistit, kdo z členů má zájem se zapojit v dalším roce a udělat si představu, kolik nových míst ve skupině se uvolní pro další zájemce.

Tak co říká váš vnitřní kompas, zapojíte se do letošní sezóny KPZ?

Pokračujte k dalšímu tématu ze seriálu „Víc než jídlo“

Ať již zvažujete stát se KPZ nováčkem, jste pokročilým členem nebo spolutvůrcem komunity, vyberte si další téma, o kterém se chcete dozvědět víc.
Budeme také moc rádi, když pomůžete příspěvky šířit dál.

Než se do potravinové komunity zapojím

V potravinové komunitě jíme podle sezóny

Pestrý svět potravinových komunit

Má to cenu? Za co a komu v potravinové komunitě zaplatím

Jsem součástí potravinové komunity, na co během sezóny nezapomenout?

Víc než jen podílníkem v potravinové komunitě

Komunikace v potravinové komunitě, mluvte o svých potřebách, řešení existují

Jak se daří potravinovým komunitám u nás i v Evropě?

KPZkoALICE: Pojďme spojit síly a hledat synergie!

Vše o komunitou podporovaném zemědělství najdeš na webu kpzinfo.cz, rozcestníku k informacím i lidem.


Průvodce „Více než jídlo“ vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens”. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.