Bio region | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Bio region

Cílem projektu je zlepšení stavu ekosystémů a posilování biodiverzity na vybraném území skrze vznik pilotního programu tzv. BIO regionu. V rámci pilotáže ve vybraném regionu dojde k odstranění bariér přechodu k ekologickému zemědělství a vytvoření vhodných podmínek pro něj ve spolupráci sítě všech relevantních aktérů, jako jsou místní zemědělci, vlastníci půdy, ochránci přírody či zástupci samosprávy. V rámci projektu jsou vytipovány další vhodné regiony pro uplatnění otestovaného modelu místního rozvoje.

BIO region je vymezené území, kde zemědělci, podnikatelé, občanská sdružení a orgány veřejné správy uzavírají dohodu o rozvoji ekologického zemědělství (EZ) s cílem maximalizovat ekonomický, ekologický a sociokulturní potenciál území.

Projekt koordinuje Hnutí Duha a podílí se na něm  další organizace včetně AMPI jehož úlohou v projektu je rovzoj znalostní základny zemědělců ve vznikajícím bioregionu a rozvoj místní potravinové sítě.

Projekt je podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.