Bio region | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Bio region

BIO regiony představují oblasti, kde spolupracují zemědělci, občané i další aktéři spolu s orgány veřejné správy s cílem vytvořit tu zdravé místo pro život. Podstatu spolupráce představuje šetrné hospodaření s místními zdroji, propojení místních dodavatelů s odběrateli a využívání lokálních bio potravin nejen v domácnostech, ale i ve školním či veřejném stravování. Pokud se totiž povede zvýšit poptávku po bio potravinách, vzroste také motivace dalších zemědělců k přechodu na ekologické zemědělství. To má nakonec pozitivní dopad jak na zdraví místních obyvatel, tak i na zdejší přírodu a krajinu. Cílem projektu Živý region Podbrněnsko je udělat první krůčky ke vzniku BIO regionu na Jižní Moravě.

Projekt byl realizován v letech (2022 – 4/2024). Projekt koordinovala Hnutí Duha a podíleli se na něm další organizace včetně AMPI. Naší úlohou byl rozvoj znalostní základny zemědělců ve vznikajícím bioregionu a rozvoj místní potravinové sítě.

Nabídli jsme v Živém regionu  

Kurz pro ekologické zemědělce

  • Roční kurz pro zájemce o ekologické zemědělství pod patronací Farmářské školy.
  • Rozvoj teoretických i praktických znalostí v tématech ekologického zemědělství, agrolesnictví a regenerativního zemědělství.
  • Série setkání na Ekofarmě ve Velkých Hostěrádkách a dalších farmách v regionu Podbrněnsko.
  • Jaro 2023 – jaro 2024

Jednalo se o sérii praktických seminářů doplněných exkurzemi do podniků se zajímavou praxí či příběhem. Na seminářích vyučovali čeští odborníci, kteří účastníkům předávali znalosti z ekologického a biodynamického zemědělství. Více o kurzu ZDE.

Komplexní poradenství pro zemědělce

  • Přímé poradenství v oblasti ekologického zemědělství i pro začínající zemědělce prostřednictvím partnerské organizace Czech Organics.
  • Poradenství optimalizace osevních sledů, výživy rostlin, zvyšování půdní úrodnosti, mechanizace v ekologickém zemědělství, výběr vhodných plodin a meziplodin, optimalizace půdních bloků, climate friendly farming.
  • Jaro 2023 – jaro 2024

Vzdělávání pro rozvoj místních potravinových sítí

  • Vzdělávací aktivity pro zemědělce, aktivní spotřebitele a další místní aktéry se zájmem o rozvoj lokálních potravinových sítí formou komunitou podporovaného zemědělství a dalších systémů založených na přímém propojení zemědělců a spotřebitelů.
  • Série vzdělávacích webinářů, seminářů, osobních setkání v regionu a individuálních konzultací.
  • Podzim 2023 – jaro 2024

 

Realizované aktivity a výstupy

Kurz ekologického zemědělství

Semináře ekologického zemědělství 5. – 7. 5. 2023 – Péče o půdu, chov prasat a pěstování zeleniny i vína. Článek z akce ZDE a fotografie ZDE.

Seminář 1. 7. 2023: Pěstování bylin v ekologickém zemědělství / Pozvánka ZDE. Článek z akce ZDE.

Seminář 2. 7. 2023: Úvod do zemědělských dotací / Pozvánka ZDE. Článek ze seminářů ZDE.

Seminář 11. 8. 2023: Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství, biouhel a základy pěstování vinné révy / Pozvánka ZDE.

Seminář 12. 8. 2023: Základy výroby vína s exkurzí do bio vinařství Špalek / Pozvánka ZDEFotografie ze srpnových seminářů a exkurzí ZDE

Seriál článků Inspirace pro zemědělce

Na našem webu jsme připravili seriál Inspirace pro zemědělcePředstavujeme v něm příklady různých způsobů hospodaření v ekologickém a biodynamickém zemědělství, v jehož středu je péče o půdu, přírodní i lidské zdroje. Chceme inspirovat začínající i zkušené zemědělce, ty ekologické, nebo i ty, kteří o přechodu na ekologické hospodaření přemýšlí.

Venkovní chov výkrmových prasat, příklad venkovního chovu výkrmových prasat na hospodářství Honhardter Demeterhöfe v Německu, které má už 35 let certifikaci Demeter.

Ekologický chov koz. Jen prostě vypustit pár koz na chudou pastvinu za stájí a mít profit z jejich mléka a masa? Tak snadný chov koz není, kozy jsou totiž náročné – především mají-li dosáhnout nějaké užitkovosti.

Kompost ze zelené píce jako náhrada chlévského hnoje? Seznamte se s novým dlouhodobým polním pokusem týkajícím se úrodnosti půdy a kvality potravin v biodynamickém zemědělství. Srovnávací pokus je sledován na pozemcích statku Hofgut Oberfeld v Darmstadtu a statku Dottenfelderhof v Německu.

Pastvina jako úložiště uhlíku a vodní rezervoár. Už jste někdy slyšeli o mob grazingu, pastevní strategii vhodné při adaptaci na sucho a klesající půdní úrodnost?

Trvalé ozelenění v produkci zeleniny. Poznatky a zkušenosti pěstování zeleniny v ekologickém zemědělství s trvalým pokrytím půdy, aby byla více chráněná a dál se rozvíjela.

Osevní postupy při ekologickém pěstování zeleniny. Málokterý jiný prvek jako správný osevní postup má tak výrazný vliv na zachování dobrého zdravotního stavu a výživu plodin, ale i na rozvoj půdní úrodnosti.

Redukované zpracování půdy v ekologickém zemědělství. Téma zpracování půdy rozhodně nepředstavuje jen otázku zda orat či neorat. To ví na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách moc dobře.

Pěstování v pásech. V čem spočívá a jak funguje v praxi? A co může pásové pěstování plodin přinést ekologickým a biodynamickým podnikům? To ukazují příklady  z Nizozemska.

Přímé setí pohanky do zeleného mulče. Jak si poradit se zemědělstvím na pozemcích, které jsou učebnicovým příkladem téměř všech problémů v zemědělství? Na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách to umí.

Agrolesnictví ve výběhu nosnic. Co se osvědčilo při chovu slepic v agrolesnickém systému v Německu.

Lokální potravinová síť

Představení projektu Živý region na Dni otevřených dveří Ekofarmy Probio ve Velkých Hostěrádkách, 21. 4. / Pozvánka ZDE.

Oživit krajinu 13. 8. 2023 – Setkání s ekologickými zemědělci na Dobro-Družném statku. / Pozvánka ZDE. Tisková zpráva ZDE. Fotografie ZDE.

Webinář: Jak rozvíjet místní potravinovou síť na Podbrněnsku?, 18. 10. 2023 / Pozvánka ZDE. Prezentace ZDE. Videozáznam ZDE.

Festival spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli Mrkev v zimě, 19. 1.2024 / Pozvánka ZDE. Fotografie ZDE. Článek ZDE. Videozáznamy ZDE.

Webinář KPZ v praxi: Seznamte se s Dobro-družným statkem, 27. 3. 2024 / Pozvánka ZDE. Videozáznam ZDE.

Setkání aktérů potravinové sítě v Jihomoravkém kraji, 18. 4.2024 / Článek a foto ZDE.

Audiovizuální výstupy

Video Oživit krajinu aneb proč má smysl tvořit bioregion? K vidění ZDE.

Video Dobro-družit aneb seznamte se s ekologickou farmu Dobro-družný statek. K vidění ZDE.

Jak tvořit potravinovou síť na Podbrněnsku? Záznam webináře ZDE.

KPZ v praxi: Dobro-družný statek. Video ZDE.

Festival Mrkev v zimě vol. 3. Video ZDE.

Eliška Vozníková Hnutí Duha) – Model lokálního odbytu ve funkčním území. Video ZDE.

Nela Vičanová (Impact HUB) – Spolupráce v Živém regionu. Video ZDE.

Eva Fraňková (MUNI) – Udržitelný nerůst. Video ZDE.

Lucie Sovová (Wageningen University) – Snění o potravinovém systému budoucnosti. Video ZDE.

Jiří Hřivna (SP Jasan) – Sociální podnikání a zemědělství. Video ZDE.

Libor Kožnar (Živá farma) – Pěstovat bio jídlo přímo pro lidi. Video ZDE.

Kutáčkovi (Hospodářství u kozy a petržele) – Aby se člověk nažral a krajina zůstala celá. Video ZDE.

Kristýna Hrubanová (NaZemi) – Důstojně a zdravě pracovat znamená i důstojně a zdravě jíst. Video ZDE.

Lenka Pietrazsková s Kateřina Rybářová Vavrečková (Kapradí) – Sad, půda, květiny a vzdělávání v souladu. Video ZDE.

Helena Továrková (Nadace Veronica) – Sdílená kráva? Ředkve z důchoďáku? Video ZDE.

Tereza Kulhánková (Hojnost, Tišnovská spižírna) – Jak na Hojnost – nejen na Tišnovsku? Video ZDE.

Markéta Lazarová, Marek Šíp (Contio) – Bezobslužná prodejna jako podpora místního odbytu na venkově. Video ZDE.

Hana Tomanová (MAS Slavkovské bojiště) – Slavkovské tržiště. Video ZDE.

Zakončení festivalu Mrkev v zimě. Video ZDE.

Články a publikace

Nabízíme kurz ekologického zemědělství v Jihomoravském kraji. Článek ZDE.

V Loděnicích proběhlo setkání místních aktérů v rámci projektu Živý region Podbrněnsko. Článek ZDE.

První seminář v Hostěrádkách zahájil kurz ekologického zemědělství. Článek ZDE.

Od bezorebných postupů, přes vůni bylinek až k zemědělským dotacím. Článek ZDE.

Tipy na víkend na Znojemsku: Akce Oživit krajinu. Článek ZDE.

Ekologové se zemědělci vytvářejí na Moravě Bioregion. Článek ZDE.

Živý region: u jednoho stolu se potkali farmáři, vinaři, drobní podnikatelé i velcí zpracovatelé. Článek ZDE.

Jak tvořit potravinovou síť na Podbrněnsku? Podívejte se na záznam z webináře. Článek ZDE.

Jak jíst zdravě, a přitom neničit naše životní prostředí? Nechte se inspirovat vizí prvního českého bioregionu na festivalu Mrkev v zimě 3. Článek ZDE.

Ekolist: Jak jíst zdravě. Článek ZDE.

Koncept BIO regionů pomáhá rozvoji venkova i biodiverzitě, ukazuje pilotní projekt na Podbrněnsku. Článek ZDE.

Snění o budoucnosti potravinového systému. Článek ZDE.

Ozvěny festivalu Mrkev v zimě vol. 3. Článek ZDE.

Regionální portály: BIO region v České republice? Jsme na začátku cesty, která i v zahraničí trvá deset a více let. Článek ZDE.

Ekolist: BIO region v České republice? Jsme na začátku cesty, která i v zahraničí trvá deset a více let. Článek ZDE.

Ekolist: Bezobslužná farmářská prodejna dostane jídlo z pole přímo na váš talíř. Článek ZDE.

Lovime.bio: Objevte propojení životního stylu s přírodou na Dobro-družném statku. Článek ZDE.

Regionální portály: Komunitou podporované zemědělství dělá ze spotřebitelů a zemědělců parťáky. Zapojte se i na jižní Moravě. Článek ZDE.

Lovime.bio: Největší výzvou je pro nás vzdělávat lidi, že bio není fake. Článek ZDE.

Regionální portály: Projekt Živý region na Podbrněnsku podporuje udržitelnost a ekologické zemědělství. Článek ZDE.

Lovime.bio: Sociální podnik Jasan spojuje péči o krajinu s péčí o lidi. Článek ZDE.

Lovime.bio: Živá Farma: Příběh udržitelnosti a diverzity na jihu Moravy. Článek ZDE.

Regionální portály: ROZHOVOR: Jídlo z pole přímo na váš talíř. Na Tišnovsku by mohla vzniknout bezobslužná farmářská prodejna. Článek ZDE.

Lovime.bio: Vize BIO regionů: Spojení ekologů a zemědělců na Jižní Moravě. Článek ZDE.

Zaseli jsme semínko potravinová spolupráce na Jižní Moravě. Článek ZDE.

 

Rozvoj Živého regionu je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT. Více informací o projektu na webových stránkách projektu Bioregion a Živý region.