Bio region | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Bio region

BIO regiony představují oblasti, kde spolupracují zemědělci, občané i další aktéři spolu s orgány veřejné správy s cílem vytvořit tu zdravé místo pro život. Podstatu spolupráce představuje šetrné hospodaření s místními zdroji, propojení místních dodavatelů s odběrateli a využívání lokálních bio potravin nejen v domácnostech, ale i ve školním či veřejném stravování. Pokud se totiž povede zvýšit poptávku po bio potravinách, vzroste také motivace dalších zemědělců k přechodu na ekologické zemědělství. To má nakonec pozitivní dopad jak na zdraví místních obyvatel, tak i na zdejší přírodu a krajinu. Cílem projektu Živý region Podbrněnsko je udělat první krůčky ke vzniku BIO regionu na Jižní Moravě.

Projekt koordinuje Hnutí Duha a podílí se na něm další organizace včetně AMPI. Naší úlohou je rozvoj znalostní základny zemědělců ve vznikajícím bioregionu a rozvoj místní potravinové sítě.

Nabízíme v Živém regionu Podbrněnsko 

Kurz pro ekologické zemědělce

  • Roční kurz pro zájemce o ekologické zemědělství pod patronací Farmářské školy.
  • Rozvoj teoretických i praktických znalostí v tématech ekologického zemědělství, agrolesnictví a regenerativního zemědělství.
  • Série setkání na Ekofarmě ve Velkých Hostěrádkách a dalších farmách v regionu Podbrněnsko.
  • Jaro 2023 – jaro 2024

Jak se zapojit

Jedná se o sérii praktických seminářů doplněných exkurzemi do podniků se zajímavou praxí či příběhem. Na seminářích vyučují čeští odborníci, kteří účastníkům předávají znalosti z ekologického a biodynamického zemědělství. Účastníci mohou absolvovat všechny anebo jen vybrané semináře.

Více o kurzu a možnost přihlášení ZDE.

Kontaktní osoba: Šárka Krčílková, sarkak@asociaceampi.cz, 725 290 604

 

Komplexní poradenství pro zemědělce

  • Přímé poradenství v oblasti ekologického zemědělství i pro začínající zemědělce prostřednictvím partnerské organizace Czech Organics.
  • Poradenství optimalizace osevních sledů, výživy rostlin, zvyšování půdní úrodnosti, mechanizace v ekologickém zemědělství, výběr vhodných plodin a meziplodin, optimalizace půdních bloků, climate friendly farming.
  • Jaro 2023 – jaro 2024

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte: Alena Wranová, alena@asociaceampi.cz, 777 671 806

 

Vzdělávání pro rozvoj místních potravinových sítí

  • Vzdělávací aktivity pro zemědělce, aktivní spotřebitele a další místní aktéry se zájmem o rozvoj lokálních potravinových sítí formou komunitou podporovaného zemědělství a dalších systémů založených na přímém propojení zemědělců a spotřebitelů.
  • Série vzdělávacích webinářů, seminářů, osobních setkání v regionu a individuálních konzultací.
  • Podzim 2023 – jaro 2024

Od podzimu 2023 do jara 2024 budeme realizovat v regionu webináře, semináře i setkání. Chcete dostávat do své emailové schránky zprávy z dění, novinky, pozvánky na akce a inspiraci? Zaregistrujte se ZDE.

Zajímá vás komunitou podporované zemědělství a další možnosti, jak zkrátit cestu jídla z pole až na váš talíř? Jste šetrně hospodařící zemědělec a hledáte jiné možnosti přímého odbytu vašich produktů? Jste starosta obce, zástupce místního spolku či aktivní občan, který se chce dozvědět víc? Nabízíme možnost osobní konzultace nebo uspořádání tematického workshopu ve vaší obci.

V případě zájmu kontaktujte: Šárka Krčílková, sarkak@asociaceampi.cz, 725 290 604

 

Jak se zapojit?

V případě zájmu o spolupráci, vzdělávání, konzultaci můžete vyplnit krátký dotazník a my se vám ozveme zpátky.

 

Připravujeme

19. 1. 2023 Mrkev v zimě vol. 3: Festival lokálního jídla a spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli. Impact HUB v Brně. Pozvánka ZDE.

Realizované aktivity a výstupy

Semináře a setkání

Představení projektu Živý region na Dni otevřených dveří Ekofarmy Probio ve Velkých Hostěrádkách, 21. 4. / Pozvánka ZDE.

Semináře ekologického zemědělství 5. – 7. 5. 2023 – Péče o půdu, chov prasat a pěstování zeleniny i vína. Článek z akce ZDE.

Seminář 1. 7. 2023: Pěstování bylin v ekologickém zemědělství / Pozvánka ZDE.

Seminář 2. 7. 2023: Úvod do zemědělských dotací / Pozvánka ZDE.

Od bezorebných postupů, přes vůni bylinek až k zemědělským dotacím / Článek ze seminářů ZDE.

Seminář 11. 8. 2023: Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství, biouhel a základy pěstování vinné révy / Pozvánka ZDE.

Seminář 12. 8. 2023: Základy výroby vína s exkurzí do bio vinařství Špalek / Pozvánka ZDE.

Oživit krajinu 13. 8. 2023 – Setkání s ekologickými zemědělci na Dobro-Družném statku. / Pozvánka ZDE. Tisková zpráva ZDE. Fotografie ZDE.

Webinář: Jak rozvíjet místní potravinovou síť na Podbrněnsku?, 18. 10. 2023 / Pozvánka ZDE. Prezentace ZDE.

Seminář: Strašák jménem zemědělské dotace lidsky i prakticky, 6.12.2023, Pohořelice / Pozvánka ZDE.

Seminář: Marketing pro zemědělce, zasej semínko skvělého marketingu, 29.11.2023, Pohořelice / Pozvánka ZDE.

 

Další výstupy

Video Oživit krajinu aneb proč má smysl tvořit bioregion? K vidění ZDE.

Video Dobro-družit aneb seznamte se s ekologickou farmu Dobro-družný statek. K vidění ZDE.

Rozvoj Živého regionu je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT. Více informací o projektu na webových stránkách projektu Bioregion a Živý region.