Ke kořenům KPZ | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ke kořenům KPZ

Komunitou podporované zemědělství se u nás začalo rozvíjet v roce 2009, kdy vznikla první KPZ v Praze na Toulcově dvoře. Díky nadšeným jednotlivcům, organizacím a Asociaci místních potravinových iniciativ tu vzniklo za posledních 15 let kolem stovky iniciativ, které propojují na tři desítky ekologických zemědělců s 5000 jedlíky.

Zveme vás na cestu ke kořenům hnutí KPZ v České republice. Připomeňte si, nebo objevte divoké bio začátky a co všechno se za posledních 15 let odehrálo.

Povědomí o ekologickém zemědělství a jeho přínosech byly u nás na přelomu 20 a 21 století nízké. Proto začaly vznikat první bio kluby jako neziskové „ostrůvky občanské svépomoci“, které se snažily tuto úroveň zvyšovat. Fungovaly jako spojovací článek mezi spotřebiteli a biozemědělci. Jejich významnou činností bylo obohacování trhu o biopotraviny (zvláště čerstvé, jako je mléko a mléčné výrobky, ovoce, zelenina), které nakupovaly přímo u ekozemědělců, a pak je za rozumnou cenu prodávaly zákazníkům „na druhé straně“.

V Brně například fungoval DUHOVÝ KLUB PŘÁTEL EKOFAREM jako otevřená skupina lidí, kteří si společně každý týden objednávali biopotraviny přímo od ekologických zemědělců. Ti je potom vozili každý pátek do kanceláře Hnutí DUHA, kde si je lidé vždy odpoledne mezi 15. a 18. hodinou mohli vyzvednout.

Jsme přesvědčeni, že v dnešní době se vyplatí dát přednost čistým potravinám od kvalitních drobných hospodářů. Pomáháme tak sobě, české krajině a dobrým lidem v ní.

Veronika a Miloš Růžičkovi, zakladatelé Ďáblického klubu ekofarem

V roce 1998 vznikl potravinový klub VITA a existovaly také dva bio kluby v Praze. Jak biokluby fungovaly? Jak smýšleli jejich zakladatelé? Přečtěte si rozhovor s Bohdanem Lojkou, zakladatelem Bioklubu na Toulcově dvoře nebo rozhovor s manželi Růžičkovými, kteří v roce 1995 založili Dáblický klub ekofarem. Více také v Biozpravodaji z roku 2020.

O pár let později kolem roku 2004/2005, kdy téma ekologického zemědělství a biopotravin bylo stále totálním „undergroundem“, se do dění vložila také nově vzniklá nezisková organizace PRO-BIO LIGA a její ředitel Honza Valeška.

PRO-BIO LIGA v té době šířila osvětu o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Vznikl třeba rozhovor pro portál Vitalia: Chcete čerstvé zboží přímo od farmáře? Zapojte se do bedýnkování. Liga organizovala také exkurze na biofarmy či biotrhy, kde svoje produkty prodávala zhruba dvacítka drobných ekologických zemědělců. Neprodali toho tehdy ale mnoho, protože většina lidí vůbec nechápala, jaký je rozdíl mezi ekologicky a konvenčně vypěstovanými potravinami a proč by si měli být ochotni za biopotraviny něco připlatit.

Pak jednoho dne přišla URGENCI – mezinárodní síť Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) – s projektem rozvoje této, v ČR toho času naprosto revoluční, formy partnerství mezi zemědělci a spotřebiteli. Nabízeli lidi v oboru zběhlé, kteří by sloužili jako rozsévači myšlenky v našich agroekologickým bohem zapomenutých krajích.

PRO-BIO LIGA se tehdy spojila s brněnskou Veronicou, DUHOU, Alenou Malíkovou – tehdy předsedkyní RC PRO-BIO Moravská Brána – a jihočeskou Rosou, aby společně chytily příležitost za pačesy. Získaly od URGENCI pár francouzských aktivistek, které přijely vysvětlit  ideu komunitou podporovaného zemědělství  k nám. Dámy to byly šarmantní, leč jejich pohled na to, jak má KPZ fungovat, byl poměrně striktní, nepřipouštějící větší odchylky od jimi hlásaného modelu.

Snad to byla tato jistá úzkoprsost, částečně snad také fakt, že představa přímého partnerství mezi zemědělci a spotřebiteli byla pro většinu Čechů zatím až příliš revoluční, leč jedním jediným květem této spanilé jízdy byla  KPZ ekozemědělce Karla Tachecího na Toulcově Dvoře a první bedýnky v Litoměřicích také začal nabízet Camphill v Českých Kopistech.

Z předKPZkového marasmu nás na štěstí vytrhl rok 2010, kdy se PRO-BIO LIZE podařilo získat projekt, díky němuž jsme mohli přivézt do Čech několik lidí z Anglie a Německa. Ti, podobně jako předtím Francouzi, ale otevřenějším a pro náš kulturní okruh bližším stylem, přednášeli po republice o všech pozitivech i úskalích komunitou podporovaného zemědělství. A tentokrát, světe div se, s mnohem větším úspěchem.

Na konferenci o KPZ na Českou zemědělskou univerzitu si tenkrát přišlo poslechnout tři zahraniční řečníky neuvěřitelných 150 posluchačů a na další akci v Plzni 60 zemědělců. Co akce přinesla? Zemědělci se přesvědčili, že komunitou podporované zemědělství má perspektivu.

V partě kolem Míly Hilgertové a Honzy Valešky se začala rodit myšlenka na založení zahrady KomPot, KPZ komunitního typu, kdy se skupina lidí rozhodne, že si bude pěstovat svépomocí zeleninu na pronajatém pozemku sama pro sebe.

Na severu Čech začal fungovat Statek u Macháčků.

Díky projektu mohla PRO-BIO Liga začít organizovat setkání nadšenců v Čechách i na Moravě a také je vyvézt do zahraničí, aby viděli, jak model KPZ funguje v praxi. Jako třeba exkurze na legendární GartenCoop ve Freiburku.

Ve spolupráci Ligy s Veronicou proběhl seminář KPZ v Brně, kam přijeli hosté z Německa, Anglie a tato událost iniciovala vznik první brněnské KPZ s ekofarmáři Pospíšilovými. Na Ostravsku se hybatelkou KPZ dění stala Alena Malíková. Právě ona přivedla ke KPZ například manželé Gábinu a Pavla z Ekofarmy Šelongovi.

O počátcích KPZ si mohli přečíst čtenáři časopisu Zemědělec. iDNES publikovalo článek: Lidé nechtějí tajemnou zeleninu z obchodů, najímají si farmáře.

Vznikl první propagační leták Podporujme svého sedláka. Zaslouží si to.

V průběhu roku 2012 se také utvářel koncept obecně prospěšné společnosti Svobodný statek, která by na sebe převzala provozování zemědělství. Do té doby bylo zemědělství jednou z činností Camphillu České Kopisty. Právě Svobodný statek se o pár let později stal největší KPZ hospodářstvím u nás, který byl schopen dodávat až 350 podílů zeleniny týdně několika desítkám odběratelských skupin v Praze a Středních Čechách.

V roce 2013 fungovala už v ČR zhruba desítka KPZ komunit, přičemž všichni jejich koordinátoři se navzájem znali a pravidelně se potkávali – v Brně, Praze či v Ostravě. Ti nejaktivnější se zapojovali i do mezinárodního KPZ hnutí a navazovali vztahy s kolegy v síti URGENCI. V Brně rozdmýchávala a mapovala KPZky organizace Veronica.

V trojském kopci v Praze začala vznikat Komunitní zahrada Kuchyňka, kde později AMPI založila i zahradní Školku Kuchyňka.

Ti nejaktivnější, v čele s Honzou Valeškou, založili v roce 2014 Asociaci místních potravinových iniciativ (AMPI) s cílem podporovat vznik a rozvoj KPZ a všech podobných alternativních potravinových systémů v ČR. Mezi zakladateli AMPI byli kromě Honzy také Míla Hilgertová, Tereza Jursová, Eva Fraňková, Alena Malíková a Petr Dolenský.

V České republice se v červnu odehrálo mezinárodní setkání Solidarity Food Open Space, kde se sešlo 18 lidí ze 7 evropských zemí.

Vznikl první web o KPZ – místní jídle bez kompromisů.

Tomáš Uhnák napsal sérii článků a rozhovorů se zajímavými lidmi. Vidíme problém a jednáme. Všechno začíná na stole, rozhovor o zemědělském aktivismu v Keni. Téměř revoluční moment, jaká je budoucnost komunitního zemědělství? O přímé cestě k potravinám, rozhovor s Honzou Valeškou o KPZ. Stačí změnit myšlení, s francouzskými farmáři o udržitelném zemědělství. Revoluce skrze zemědělství?

V Tišnově vznikla (nejen) potravinová iniciativa Hojnost. V Praze fungovala KPZ kolem Toulcova Dvora, KPZ Dvůr Výšínek, Bohnické bedýnky a KomPot.

Komunitou podporované zemědělství mělo u nás stále víc přiznivců. Začátkem roku proběhl v Kaprálově mlýně Otevřený prostor na téma „Jídlo, zemědělství, krajina“, kde se sešly a propojily tři desítky tehdejších průkopníků místních potravinových iniciativ u nás.

Setkání nadchlo další a tak vznikla například pražská KPZ CooLAND, která se zapojila aktivně do osvěty třeba tím, že začala psát zápisky Z deníku KPZ CooLAND na blogu stejnojmenného spolku.

PRO-BIO Liga se zapojila do mezinárodní spolupráce v síti URGENCI v projektu Be Part of CSA, který pomohl nastartovat KPZ hnutí u nás, v Rumunsku a Maďarsku. Umožnil vznik celého vzdělávacího programu, brožuře Zapoj se do KPZ a animovanému videu vysvětlující základní principy KPZ. Setkání, která se odehrála v letech 2015-17 pomohla vzniku nových odběratelských skupin a zapojení dalších farmářů.

Tereza Jursová a Vraťka Janovská reprezentovaly české KPZky na setkání Learning from CSA pioneers v Polsku a Farming united with a social field v Itálii v rámci projektu Learning towards Solidarity-based Food Systems.

V té době jste se mohli začíst do článků jako Stále jsem BIO, rozhovor s Jiřím Urbanem. O potravinové suverenitěSkutečná cena levných potravin. Když se z přírody stává zboží. Pusťte si rozhovor Tomáše Hajzlera s Honzou Valeškou, ředitelem PRO-BIO Ligy a AMPI na téma Potravinová suverenita: Jak převzít zodpovědnost za své jídlo? K rozhovoru vyšel i článek Peníze nebo jídlo.

Další jedinečnou událostí na české scéně bylo rozhýbání tématu Potravinové suverenity a vznik samostatného webu. Iniciátory byli Ekumenická akademie, PRO-BIO LIga, AMPI a CooLAND. První Fórum potravinové suverenity se odehrálo v září v pražském studiu Alta, kam přišlo kolem stovky lidí .

Na začátku roku 2016 se konala ustavující schůze vzniku Nadace pro Půdu. Jejím posláním je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme.

Small farmers feed the world! Food sovereignty now!

Velká jízda na setkání více jak 600 delegátů z celého světa na Druhé evropské Nyéléni fórum v Rumunsku, kde nechyběli ani zástupci z Česka. Markéta Vinkelhoferová zachytila Fórum v článku Za udržitelný potravinový systém.

Na mezinárodní úrovni byl čilý ruch. Česká republika hostila Třetí evropské setkání KPZ, 16. – 18. 9. v Ostravě, kam přijelo 150 účastníků z 26 zemí a kde byla představena nově vytvořená evropská deklarace KPZ. Markéta Vinkelhoferová zachytila atmosféru setkání v článku Jak (si) zkrátit cestu jídla v 7 Generaci.

Ve spolupráci KPZ CooLAND, fotografa Kevina V. Tona a AMPI vznikla publikace a výstava LÁSKA KE KRAJINĚ PROCHÁZÍ ŽALUDKEM s vernisáží v Langhans Café v Praze v září 2016. Fotografie a publikace jsou k dispozici na webu Láska ke krajině.

Na konci roku v Praze proběhlo Druhé fórum potravinové suverenity – Jídlo v souvislostech. Rezonovala témata zemědělství, přístupu k půdě, síťování, družstevnictví, alternativních směnných systémů a nízkopříjmových skupin. Fórum představilo také výstupy ze dvou mezinárodních akcí – Evropského Fóra potravinové suverenity a Evropského setkání KPZ.

AMPI nasměřovala svou pozornost a energii na Moravu, kde Tereza Jursová organizovala v Ostravě sérii seminářů a exkurzí Zakládáme potravinovou komunitu.

V Mladé Frontě si lidé mohli přečíst rozhovor s Jaroslavem Lenhartem, hlavním zahradníkem Svobodného statku na soutoku: Od Labe vozí biozeleninu do Prahy. V Ústeckém kraji je o ní malý zájem. Alena Malíková zase vysvětlila čtenářům Vilatia.cz, že KPZ není běžný bedýnkový systém. V Ekolistu psali o Jídle s tváří zemědělce. Tomáš Uhnák Zasel spolupráci v A2. Život se supermarkety: boj o místo v regále. La Via Campesina: angažované rolnictvo. Družstevnictvím ke společenskému pokroku, reportáž z drážďanského spotřebního družstva VG.

AMPI a PRO-BIO LIGA se staly součástí několika mezinárodních projektů, jejichž záměrem bylo posílení evropské sítě alternativních potravinových komunit a ekologicky hospodařících zemědělců. Jedním z nich byl  SolidBase – Financial Sustainability Eucation for Solidarity-Based Food System zaměřený na finanční udržitelnost solidárních potravinových systémů. Díky projektu mohla pokračovat mezinárodní spolupráce v síti URGENCI a AMPI mohla posílit mikrotým, který se věnoval rozvoji KPZ sítě u nás. Z něj odešla Tereza Jursová a jeho součástí se nově stala Šárka Krčílková a Jana Kožnarová, k nimž o dva roky později přibyla také Alena Wranová.

AMPI se začala zabývat myšlenkou tvořit SPOLEČENSTVÍ KPZ, jehož cílem by bylo propojovat zemědělce a spotřebitele zapojené do iniciativ KPZ a jim podobných potravinových iniciativ, tak aby mezi sebou mohli sdílet zkušenosti a vytvářet společenství, a zároveň propagovat, posilovat a rozvíjet inicativy KPZ v ČR a zapojovat je do celoevropského dění.

„KPZ“ = komunitou podporované zemědělství. V sobotu na statku nám došlo, že správnější název by měl být „ZPK“ = zemědělstvím podporovaná komunita. Nebýt totiž zemědělství, v životě bychom se nepotkali a o tom, že se s mnohými už dnes na sebe těšíme, ani nemluvě.“

Tomáš Hajzler, Společný den na Svobodném statku

Rok 2017 byl bohatý na síťovací setkávání koordinátorů i zemědělců českých a moravských KPZ. V březnu se uskutečnilo v Praze čtvrté setkání KPZ a obdobné setkání pěstitelů a koordinátorů. proběhlo i na Moravě. Od září pak běželo jedno setkání za druhým. Den otevřených dveří v KPZ Pikovice. Exkurze na Ekofarmu Šelongovi, Setkání pěstitelů v Moravskoslezském krajiV. celorepublikové setkání KPZ. Seminář Založili jsme komunitu! Jak ji udržet? a Poradní kruh a jeho využití pro komunikaci v KPZ, seminář Jak spravovat potravinovou komunitu.

Moravskoslezský kraj zažívá KPZ boom. Kromě manželů Šelongových tu funguje KPZ Vělpolí kolem Ondřeje Vavříčka, KPZ Blahutovice a vzniká nová KPZ ZaKusmeto kolem Radky Matuszkové. I tady dochází k setkání pěstitelů a koordinátorů. Na Jižní Moravě vznikla iniciativa Paběrkování po Brněnsku.

Setkání na Rodinné farmě Lukava

Na kopci domeček ze slámy ukrytý v zeleni a kolem široko daleko pastviny a lesy. To je kouzelné místo, do kterého se před více než deseti lety zamilovali Martin s Janou Rosenbaumovi, a proto zde založili Rodinnou farmu Lukava. Chovají ovce, vyrábí skvělé sýry, za které získávají ceny. K tomu mají koně, slepice, vepříky, psa, kočku, několik králíků a kupu neposedných dětí. Pro nás, mnohdy trochu naivní měšťáky, to je idylka jako z pohádky… Jaké to ale je, skutečně žít na rodinné ekofarmě? Je to jednoduché, ale není to snadné.

Rok 2017… naše nejlepší sezóna. Sdílel Martin Rosenbaum z Rodinné farmy Lukava, přestože farma musela ohlásit ukončení výroby sýrů a rozhodla se o přesunu hospodářství na novou lokalitu.

Rok v zeleninové zahradě Karla Tachecího, jak jí zachytili v časosběru fotografií členové KPZ CooLAND.

V Ekolistu vyšel článek S farmářem na jedné lodi: manuál radí, jak začít s komunitou podporovaným zemědělstvím. V Česku začaly růst bezobalové obchody jako houby po dešti. V Artikl se čtenáři mohli dozvědět o vznikajícím projektu Spolkového Obchodu Obživa v článku Bez obalu bos.

URGENCI organizovala celoevropský průzkum solidárních potravinových systémů a zjišťovala potřeby i názory zapojených zemědělců, koordinátorů i samotných členů potravinových iniciativ. Ve Wasenweiler se sešla výzkumná skupina, která pak výsledky shrnula ve zprávě Financial sustainability of Community Supported Agriculture and other Solidarity-based Food Systems in Europe

Událostí roku byla konference v Řecku CSA Beyond Borders, která propojila 7. mezinárodní setkání URGENCI, 4. Evropské setkání KPZ a setkání Mediterranean Network. Do Thessaloniki přijelo ke dvěma stovkám lidí včetně početné české výpravy. Prolistujte si Report z konference.

CSA Beyond Borders. Zleva: Tomáš Uhnák, Jana Rosenbaumová, Honza Valeška, Jana Kožnarová, Pavel Selong, Eva Čermáková, Šárka Krčílková, Karolína Silná, Peter Volz, Gabča Šelongová. Další fotografie v galerii.

Naše právo na půdu. Poslední dva roky AMPI koordinovala v síti Access to Land mezinárodní projekt LeALand – Learning towards access to land. Součástí byla i pracovní cesta do Francie, kde to s přístupem k půdě všechno začalo. V prosinci AMPI zorganizovalo seminář Jak zajistit přístup k půdě pro začínající zemědělce?

Na podzim dostaly prostor KPZky na Biojarmarku. Součástí programu byla výstava fotografií z potravinových komunit, informační stánek, lokální bio jídlo a besedy „Vím, od koho mám, co jím“ jako úvod do základních principů KPZ a beseda se zemědělci „Jaká je cesta k potravinám zblízka“ o finanční udržitelnosti KPZ.

AMPI zorganizovala vzdělávací seminář Zakládáme potravinovou komunitu postavený na příkladech a zkušenostech fungujících komunit. Pro velký zájem se seminář se zopakoval ještě na konci roku. Proběhlo setkání s KPZ zemědělci v Kampusu Hybernská.

Co se dělo na farmách a v komunitách?

V ČR existovaly asi čtyři desítky KPZ skupin. Lucie a Brett Gallagherovi zakložili na 2000 m2 městských pozemků v Klukovicích permakulturní zahradu a dali vzniknout budoucí KPZ Prokopská farma. Vznikla KPZ Třináctka a u Plzně Zahrada Raková, jejíž snahou bylo zapojit do pěstování zeleniny lidi se zdravotním znevýhodněním. Druhou sezónu otevřela KPZ Mezi domy. Spolek ZaZemí založil KPZ v Turnově. Řada iniciativ pořádala setkání podílníků a zemědělců na farmách jako Den otevřených dveří na Biostatku Valeč a prodloužený víkend tamtéž. Bylo příjemné Nechat to jen tak plynout.

Během roku AMPI uspořádala semináře Jak na management KPZkoJak finančně plánovat KPZkoDigitální nástroje pro správu KPZ a Jak lépe rozhodovat a komunikovat. Zkušenosti pak přetavila do publikace SolidBase – příručka vzdělávacího programu v oblasti finanční udržitelnosti v potravinových iniciativách.

Poprvé v České republice jsme slavili mezinárodní den KPZ. Pří této příležitosti AMPI zorganizovala dvou denní program zahrnující přednášky kanadských farmářů Marthy a Kena Laing, velké síťovací setkání iniciativ KPZ i vzdělávací seminář.

“Live like you will die tomorrow, farm like you will live forever.”
Ken Laing, Orchard Hill Farm

Těmito slovy zakončil svou přednášku kanadský farmář Ken Laing, kterého AMPI pozvala v únoru do Prahy při příležitosti oslav dne komunitou podporovaného zemědělství. Ken již 40 let hospodaří se svou rodinou na farmě Orchard Hill Farm na 93 akrech zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství, s pomocí koňské síly. Kromě běžných polních plodin pěstuje také zeleninu, kterou prodává v systému KPZ. Zároveň na své farmě sdílí své zkušenosti s dobrovolníky a stážisty z celého světa.

Jak vypěstovat jídlo pro 200 rodin a vytvořit komunitu? Jak kvete komunitou podporované zemědělství v Kanadě? Co může zemědělci přinést síťování s dalšími podobně smýšlejícími lidmi? O tom mluvila Martha Laing v přednášce Pěstujeme (jídlo pro) komunitu.

Přečíst si můžete rozhovor s Martou a Kenem Revoluce nastane, až farmáři porozumí půdě. Článek Lepší pachty, lepší krajina? Rozhovor se Stankou Bechevou Chceme zdrvé jídlo, jehož produkce nebude ničit životní prostředí. Potravinová chudoba ve společnosti nerovností.  Zemědělci pěstují bio mrkve, ale nemají dost peněz, by nakrmili své děti.

Síťujeme KPZko, 22. 2. 2019, Skautský institut

„Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina může změnit svět. Nikdy nic jiného totiž svět nezměnilo“  / Margaret Mead

Tímto citátem Dee Woods uvedla workshop Peoples´ Food Policy National Workshop, který se odehrál na Permafarma Jagava. Téma zemědělské politiky a práv rolníků dále rezonovalo na mezinárodním setkání La via Campesina v Rumunsku, kde nás zastupoval Tomáš Uhnák.

V září AMPI zorganizovalo v České kanceláři OSN kulatý stůl o vizi zemědělství v ČR, kam přišlo 20 organizací věnujících se zemědělství a životnímu prostředí v ČR. Díky tomu se začala formovat Koalice pro zdravou krajinu, kde je AMPI zastoupená právě aktivitami KPZ a podporou ekologických zemědělců.

První spolkový bio obchod obŽIVA se stal realitou. Spolek otevřel první testovací odběrné místo v centru Prahy ve vnitrobloku Bar/ák. Na slavnostní otevření dorazil i Matthias Schwarzwälder, zástupce drážďanského družstevního obchodu, který byl Obživě v mnohém inspirací. Na setkání přišly desítky lidí – stávajících členů i těch, kteří o zapojení do spolku teprve uvažovali.

Láska ke krajině zamířila do Karlínských kasáren, kde spolek CooLAND zrealizoval výstavu s doprovodným programem, kde například svůj příběh představili Libor a Eva z nově vznikající Živé farmy.

Ve VÚRV se konala konference Šetrné hospodaření na zemědělské půdě. Svůj prostor tu dostalo i komunitou podporované zemědělství ve vstupech Jídlo jako vztah (Honza Valeška), Praktické zkušenosti s KPZ z pohledu koordinátorky (Šárka Krčílková) a Praktické zkušenosti Farmy Lukava (Martin Rosenbaum).

V Čechách vznikla první buvolí KPZ s Farmou Ohař, kde se v jednom slunečném podzimním dni sázely stromy a natáčelo video Zapojení zemědělců do KPZ.

Hackthon v německém Freiburgu. Mezinárodní setkání zemědělců, lidí zapojených do potravinových iniciativ a IT specialistů a programátorů. Možná na první pohled zvláštní kombinace lidí, ale během 3 dnů se podařilo tyto dva odlišné světy propojit.

Příznivecký víkend na Biostatku

Eva Čermáková z Lovime.bio se stala nadšenou ambasadorkou a propagátorkou participativních systémů záruky kvality, které začala šířit do povědomí KPZ iniciativ i zemědělců a testovat na setkáních jako třeba Příznivecký víkend na Biostatku aneb Sherlokovo pátrání, nebo den otevřených dveří u Karla Tachecího.

O našich krátkých či dlouhých cestách za jídlem. O komunitou podporovaném zemědělství a všem, co nabízí. O možnosti výběru, co budeme jíst, od koho a kde budeme nakupovat. O rozdílu mezi konvenčními zemědělci a zemědělci se srdcem v krajině. O tom všem mluvila Alča Wranová na Bylinkovém dni v Národním zemědělském muzeu.

Co se dělo na farmách a v místních komunitách?

V Praze se začalo rozvíjet městské zemědělství. Štěpán Říha v pražských Holešovicích založil městskou farmu MetroFarm. V Cholupicích začal hospodařit tak trochu jiný Farmář Ježek. Lada Jakubíková společně s Pavlou Vachovou rozjely pod hlavičkou AMPI městské zemědělství původně na 3 hektarech konvenčního pole patřícího magistrátu na Polích svatého Prokopa, budoucí Prokopole.

Pomalu začal vznikat Výkvět – platforma ekologických pěstitelů květinářů se standardy PGS (participativní systém garance kvality), které jim pomáhá vytvořit Eva Čermáková z Lovime.bio. Jednou z hybatelek Výkvětu je i Míla Hilgertová, která lokální květiny pěstovala už od roku 2014 s vizí měnit květinový trh ve prospěch lokálních a šetrně pěstovaných květin. Míla totiž věří, že nepotřebujeme chemii, stačí nám naše ruce.

V Olomouci se rodila budoucí zahrada a komunitní farma Mezi Poli. Tomáš Hajzler založil Slušnou firmu, jejímiž členy se stala také AMPI a PRO-BIO Liga.

CSA beyond borders… aneb kdo by chtěl citrusy z Řecka?
„Milí koordinátoři KPZtek, ráda bych se na Vás obrátila s výzvou, zdali byste měli zájem zapojit se do evropské sítě solidárního importu citrusů z Řecka Koinobio? Antonise znám osobně, jeho pomerančovou farmu jsem navštívila v červenci roku 2018 a hlavním tématem bylo, jak těžké je z mnoha důvodů prodat pomeranče na řeckém či evropském trhu…“ Napsala jednou Vraťka Janovská a tak začala vznikat Výdejna chutí.

V ČR bylo zmapováno kolem stovky KPZ skupin, které spolupracují se 3 desítkami zemědělců a na něž je napojeno odhadem 5000 jedlíků. Intenzivní KPZkové dění předchozích let a nadšený mikro tým v AMPI s energií. To vytvořilo dobré podhoubí pro oživení myšlenky tvoření společenství lidí kolem KPZ u nás. Co když místo „já“ začneme víc jednat jako „my“? Aby začala fungovat intenzivní spolupráce a propojenost mezi existujícími KPZkami navzájem i mezi KPZkami a lidmi, kteří je podporují, iniciovala začátkem roku 2020 AMPI diskusi o vytvoření „KPZkoALICE“.

Co bylo naší vizí? Rozvíjet KPZkoALICI jako prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu aktérů místních potravinových iniciativ. KPZkoALICI, která by měla zázemí v AMPI a propojovala zemědělce a spotřebitele zapojené do iniciativ komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a jim podobných potravinových iniciativ tak, aby mezi sebou mohli sdílet zkušenost a vytvářet společenství, a zároveň propagovat, posilovat a rozvíjet iniciativy KPZ v ČR a zapojovat je do celoevropského dění.

KPZkoALICI jsme představili na prvním festivalu Mrkev v zimě v Kampusu Hybernská, kde se sešlo více než 100 lidí a vytvořili úžasnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru. Krom toho jsme tu v premiéře uvedli 5 krátkých videí o KPZ, které s KPZ farmáři a komunitami natočila Bára Kinkalová a Honza Šípek. Mrkněte na ně TUDY.

Měli jsme štěstí, protože pár dní po festivalu naplno vypukl covid, všechno bylo zavřené, sejít se osobně nebylo možné. Tak jsme na situaci zareagovali spuštěním uzavřené skupiny na Facebooku – KPZkoALICE spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli. a pustili se do prvního společného online setkání KPZkoALICE.

Ať vzkvétá KPZ aneb správný čas najít si svého zemědělce. Navzdory covidu jsme oslavili mezinárodní den komunitou podporovaného zemědělství. Buďme si navzájem oporou, URGENCI vyjádřila solidaritu v době pandemie koronaviru a my se připojujeme. Vše bylo nejisté, nikdo nic nevěděl, ale právě v našich komunitách jsme se o sebe mohli opřit. Zkrátka projevila se síla komunitou podporovaného zemědělství v (nejen) době koronavirové.

 

Moje spolupráce s AMPI začala v roce 2014 a vyvíjela se, až jsem se v roce 2016 stala pomocnou zahradnicí na komunitou podporovaném hospodářství KomPot. Splnilo se mi mé přání nejen o ekologickém zemědělství učit děti a dospělé, ale žít ho a být u kořenů poznání a proměny krajiny. I když se cítím velice dobře a bezpečně v komunitě KomPotu, vnímám důležitost setkávání se s ostatními KPZ zemědělci, členy KPZek a koordinátory z AMPI. Je to přátelství s lidmi, kteří vnímají hodnoty a svět stejně jako já. Je to podpora, že v tom nejsem sama. Když na KomPotu všechno běží dobře, mám radost sdílet, ukázat, předávat a pomáhat ostatním KPZkám. Máme na KomPotu každý rok alespoň jednoho zemědělce, který se přijede podívat a čerpat zkušenosti zahradnické i organizační. Když si nevím rady a nemáme pro danou situaci v KomPotu řešení, mám se s kým poradit.“

Tereza Jursová, KomPot

Tomáš Uhnák vydal s Rosou Luxemburk sborník deklarací mezinárodního hnutí potravinové suverenity: Krmíme naše národy a budujeme hnutí, abychom změnili svět! Na svět přišla také v tištěné podobě Příručka SolidBase pro lepší finanční udržitelnost potravinových iniciativ a Průvodce pro advokační práci v KPZ.

V Mladé frontě propagovali KPZ v článku Se zemědělcem na jednom poli.

Vznikl URGENCI HUB jako mezinárodní knihovna online dostupných zdrojů o lokálních systémech založených na solidaritě.

Setkáním na Toulcově dvoře jsme odstartovali Erasmus projekt Food&More – Consumer education for food citizens (2020 – 2022), který nás následující dva roky podpořil v rozvoji síťovacích a vzdělávacích aktivit na národní i mezinárodní úrovni. Znovu jsme se v něm potkali s prima parťáky z Maďarska, Polska a Francie.

Rosenbaumovi z Rodinné farmy Lukava

Když se stane ve vašem životě průšvih, můžete to řešit dvěma způsoby. Vzdát to, postavit se do role oběti a zahořknout. Nebo to celé vzít jako výzvu, příležitost k růstu a objevování nových možností… A přesně ten druhý způsob zvolili Martin s Janou Rosenbaumovi z Rodinné farmy Lukava. Jsou to praví DobroDruziŽivota. Po té, co museli prodat farmu a přestěhovat se na jiné místo, Farma Lukava je zpět: rodí se noví KPZ zelináři. Zároveň doporučují: Když místo traktoru používáte koně, určitě zpomalíte.

Intenzivní a bohatý rok 2021. AMPI zmapovala v Adresáři farmářů 80 fungujících KPZ. Projekt KPZkoALICE dostal mentorskou podporu ve fundraisingovém akcelerátoru FRIN a programu Re-generátor.

Díky projektu Food&More jsme zorganizovali neuvěřitelné množství osobních setkání a seminářů, kde se upevnili nebo vytvořily nové vztahy mezi aktéry KPZ hnutí. A my jsme se pustili do nebývalého experimentování a tvoření synergií.

Slavili jsme další mezinárodní den KPZ webinářem „Zapoj se do KPZ“.

Ve spolupráci s Farmou Hůrka a Nadací partnerství jsme realizovali nezapomenutelné víkendové setkání pro hybatele potravinových iniciativ Jak tvořit životaschopné komunity.

S Martinem Halířem jsme se pustili do Dragon dreaming. Na podzim jsme Ladili KPZkoALICI na Toulcově dvořeobohatili Klíčky (k) udržitelnosti, spolutvořili Central East Europen Meeting of Food Communities.

Central East Europen Meeting of Food Communities ve Wroclavi v obrazech.

Navíc jsme téměř každý měsíc organizovali online setkání KPZkoALICE, jejichž záznamy najdete v knihovně. Věnovali jsme se například tématu Jak na spolkové obchody nebo Lokální systémy záruky kvality s participativním přístupem, ale i sdílení z farem a komunit KPZ v praxi. Nabídli jsme Provázení KPZ nováčkům, abychom je podpořili při startu jejich vlastních iniciativ.

Navštívili jsme řadu farem, farmářů a farmářek. Seznámili jsme se se Simčou z Rodinné farmy ČástkovPotkali jsme se v Olomouci s Violkou a Márou na Zahradě Vesna (dnes Mezi poli). Navštívili jsme Jaroslava a Katku na Svobodném statku. Byli jsme na tradičním Dni otevřených vrat u Karla Tachecího. Udělali jsme si výlet za Jindřiškou a Ondrou Šancovi z Hospodářství pod Strážným VrchemSpřátelili jsme se s Janou Frundl z Farmy Henrieta, které jsme pomohli nastartovat vlastní sýrovou KPZku.

Jirka Prachař s podporou Honzy Valešky v AMPI odstartoval pilotní projekt Farmářské školy zatím v neformálním režimu. Desítky nových nadšených dospělých začali objevovat ekologické a biodynamické zemědělství.

V síti URGENCI jsme se stali součástí mezinárodního projektu Salsifi – Supporting Advanced Learning for Stakeholders Involved in Sustainable Food systems Initiatives, 2021 – 2023), který si kladl za cíl vyvinout a realizovat mezinárodní vzdělávací program. Posílit kapacitu sítí komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), občanského sektoru a zapojit je do procesu spolupráce při tvorbě veřejných politik.

Spolutvořili jsme sérii evropských webinářů pro silnější KPZ komunity: How to keep CSA members committed? How tu support your farmer? More networks and mentors for stronger CSA communities?

Připojili jsme se díky Urgenci do projektu COACH – Collaborative Agri-food Chains: Driving Innovation in Territorial Food Systems and Improving Outcomes for Producers and Consumers (2021 – 2023). KPZkoALICE a Vzdělávací centrum Konipas se stávají součástí Beacons – databáze zajímavých evropských projektů v oblasti lokálního jídla.

AMPI organizovala první Symposium Živého zemědělství, kde svůj prostor mělo i KPZ. Klaus Strüber z německé sítě SoLaWi hovořil o Novém spotřebitelství v Německu. KPZ hnutí v posledních letech a také Jak začít svoji KPZ z pohledu zemědělce. Alča Wranová s Šárkou Krčílkovou a Janou Kožnarovou představily KPZkoALICI. Video záznamy jsou k dispozici na AMPI Youtube. Symposium v obrazech TUDY.

Symposium Živé zemědělství

Oficiálně vzniklo Centrum Konipas – společný projekt Rodinné farmy LukavaNadace Pro půdu a AMPI, která přináší zkušenosti KPZ a Farmářské školy.

Honza Valeška mluvil na Proglasu o tom, že plýtváme, protože nemáme vazbu na ten zázrak, když z malinkatého semínka vyroste rostlina. Zachytili jsme ve video dokumentu příběh Míli Hilgertové a jejích Kytek od potoka. Tomáš Uhnák sdílel na Radiu Wave jak Poznávat svět nejen skrze vědu, ale i jídlo. Šárka Krčílková poskytla rozhovor o KPZ pro Active Beauty. V Ekolistu zazářila Farmářská škola v článku Staň se farmářem aneb Změna začíná vzděláváním.

Slušná firma se pustila do série video rozhovorů Zpátky k jídlu. Natočila rozhovory: S Mílou Hilgertovou nejen o Kytkách od potokaS Jiřím Prachařem nejen o biodynamickém zemědělstvíS Honzou Valeškou nejen o resuscitaci českého zemědělstvíS Tomášem Uhnákem nejen o propojení veřejného stravování a ekologického zemědělstvíS Terezou Kulhánkovou nejen o HojnostiS Katkou Kubánkovou nejen o tom, kam jít na ovoceS Hankou Bernardovou nejen o půděS Liborem Kožnarem nejen o Živé farmě. A řadu dalších.

V Selské revue a Pražské Evvoluci jsme vydali seriál popularizačních článků. Jak pěstovat jídlo pro komunitu?Zemědělci pospolu s odběrateliKPZ: možná cesta i pro začínající zemědělceKomunitou podporované zemědělství v praxi: Ekofarma Šelongovi a Víc než jídlo.

Při ohlédnutí za rokem 2021 v KPZkoALICI nás hřálo u srdce.

Co se dělo na farmách a v potravinových komunitách?

KPZ CooLAND se transformovala na Pospolí. Bezobalový obchod BEZ v Písku se proměnil na spolkový obchod BezovíDruhým rokem v KPZ byl Statek HlavínoviVznikla KPZ Olga ve spolupráci s farmou Králíčkova bio zeleninaKPZ Říčany vstoupila do čtvrté sezóny ve spolupráci s Bioarmou Olešná a Milanem Dvořákem z Třebovle. V Tišnově spolek Hojnost navázal na 8 let svých aktivit a otevřel Tišnovskou Spižírnu.

Slavíme Food&More! Po více než dvou letech jsme uzavřeli Erasmus+ projekt  “Food&More – Consumer education for food citizens”. Přinesl velké výzvy, ale také příležitosti, které jsme využili naplno. Vytvořili jsme Průvodce víc než jídlo, aby umožnil zájemcům snadněji přizvat KPZ do svého života. Testovali jsme mezinárodní e-learning kurz pro potravinové komunity, který je k dispozici na URGENCI HUB.

Připojili jsme se k projektu Živý region vedeném Hnutím DUHA s cílem udělat první kroky k vytvoření bioregionu v Jihomoravském kraji. Potkávali jsme se v re-generátoru například v Ekocentru Hostětín a sdíleli Jak rozvíjet komunity a venkovský prostor.

Přizvali jsme zemědělce a tvůrce potravinových iniciativ na setkání Finanční udržitelnost v komunitách v Komunitní zahradě Kotlaska.

Zorganizovali jsme druhý ročník Symposia Živé zemědělství, kde rezonovala péče o půdu a sociální zemědělství. Slušná firma uspořádala konferenci Zpátky k jídlu, kde Honza Valeška mluvil o důležitosti drobných zemědělců, potravinové suverenitě a lokalizaci.

Coach international knowledge exchange. Alena Wranová a Šárka Krčílková v Bergerie de Villarceaux sdílely zkušenosti s dalšími 60 lidmi z celé Evropy, se zemědělci, aktivisty, lídry komunit, vědci, zástupci obcí i malými producenty bio potravin.

KPZkoALICE se dostala do semifinále cen SDGs.

Česká televize natočila jeden díl Nedej se o komunitou podporovaném zemědělství – Jídlo mění lidi a krajinu. Základní soutěž krátkých dokumentů pro cenu OSCAR 2022 se neobešla bez produkce z AMPI KPZ dílny – Farmer, a way of life. Jana Kožnarová sdílela na Radiu Wave: Přitahuje mě znát člověka, který pro mě něco pěstuje. Terka s Kubou Peškovi z Hospodářství Svobodné hory zase mluvili o tom, jaké to je architekturu a hudbu vyměnit za záhony květin a zeleniny. Šárka Krčílková s Vraťkou Janovskou si povídaly o tom Jak tvořit síť důvěry a radosti ve spolupráci.

Lokálně, sezónně a bez odpadů. Barbora Šimůnková a Michal Bílek si splnili sen a otevřeli vlastní špičkovou restauraci, kde se vaří ze surovin od lokálních šetrně hospodařících zemědělců. Vaření je pro Báru a Michala jako droga.

V projektu SALSIFI jsme začali pracovat na vytvoření vzdělávacího programu pro advokacii potravinových systémů. Vypravili jsme se do Maďarska na mezinárodní setkání zástupců místních potravinových sítí a posdíleli zkušenosti s kolegy z Německa (SoLaWi), Maďarska (TVE) , Rumunska (Cries), Polska (FER) a Francie.

tvůrkyně potravinových komunit na Biojarmarku (zleva: Jana Kožnarová, Jarka Zabáková, Jana Brožová, Šárka Krčílková a Alena Wranová)

Před koncem roku jsme se osvěžili na adventním setkání tvůrkyň*ců komunit v Komunitní zahradě Kotlaska. Hravé setkání, které vzniklo spolutvořením organizátorů i účastníků. Plné upřímného smíchu i hlubokého sdílení ze srdce. Objevné. Experimentující. Otevřené. Posilující. Propojující. Kruh, kde své místo našly všechny generace od šestileté holčičky po sedmdesátiletou ženu. Energie – Stabilita – Moudrost. Tolik inspirace a zkušeností, které můžeme sdílet. Tolik se můžeme obohatit, když něco tvoříme společně, s otevřeností a se vzájemným nasloucháním. Když každý přinese sebe.

Co se dělo na farmách a v potravinových komunitách?

V ČR bylo zmapováno kolem stovky KPZ skupin, které spolupracují se 3 desítkami zemědělců a na něž je napojeno odhadem 5000 jedlíků. Dobro-družný statek začal hospodařit v systému KPZ na Moravě. Kosí zob se proměnil na spolkový obchod KOS. Proběhlo setkání s podílníky na Svobodném statkusetkání na Hospodářství pod Strážným Vrchemsetkání na Farmě Lukava. Tereza Hažmuková založila s nadšením sobě vlastním Benešovskou KPZ ve spolupráci se Zahradou Vranov.

Při natáčení v Modřanské KPZ vzniklo video, které představuje svět potravinových komunit perspektivou členů KPZ. Kdo jsou tito lidé, novodobí „food citizens“? Co pro ně znamená být součástí KPZ? Seznamte se.

Šárka Krčílková s Radimem Seydlem spustili první P2P darovací kampaň pro KPZkoALICI – Malé radosti na cestě a pro KPZkoALICI získali 71 tis. Kč.

Jaké bude vaše jídlo v roce 2023? Jak se daří městským zemědělcům u nás? Jak vypadá městské zemědělství a zahrádkaření v Nizozemí? Co to znamená uplatňovat principy vzájemné důvěry a podpory v praxi KPZ? Co jsou to bio regiony? To byla nosná témata druhého ročníku festivalu potravinových komunit – Mrkev v zimě vol. 2 v pražském Kampusu hybernská, kde vystoupila dvacítka hostů. Festival byl zároveň oslavou mezinárodního dne KPZ. Prohlédněte si galerii Mrkev v zimě vol. 2 v obrazech.

„Já dneska farmařím hlavně díky tomu, že mi někdo kdysi umožnil být stážistou na jeho farmě.“ Těmito slovy otevírá Martin Rosenbaum z Farmy Lukava krátký dokumentární film CSA as a LifeCOACH, do něhož jsme přetvořili dosavadní zkušenosti společně s některými KPZ zemědělci od nás. Jakub Pešek z Hospodářství Svobodné hory sdílí „Čím víc lidí bude dělat to, co děláme my, sdílet svoje zkušenosti, tím líp na tom budeme jako celá společnost.“ Ve filmu jsme chtěli ukázat, jak moc je důležité mezigenerační předávání zkušeností, které může přinést nový pohled, energii a obohacení oběma stranám. Ovšem vždy je tam důležitý vzájemný vztah, který může být i náročný tím, že se stážista*ka stává na čas součástí rodiny. Jak říká v závěru maďarský KPZ farmář „Buďte otevření a hledejte příležitosti a lidi, se kterými můžete spolupracovat.“

AMPI společně s Farmářskou školou vzala pod svá křídla ekologickou farmu v Roblíně a vznikla Farma Jednorožec jako inkubátor a cvičná farma pro studenty Farmářské školy, ale i další stážisty, kteří si chtějí v praxi osahat farmaření a KPZ. Začátek byl divoký, protože Farma Jednorožec převzala KPZ skupiny od Karla Tachecího a rovnou se pustila do své první sezóny, kterou musela nastartovat během velmi krátké doby.

URGENCI organizovalo celosvětový průzkum KPZ.

Uvědomili jsme si, že v podhoubí místních potravinových komunit je tolik úžasných žen. Zakládají organizace, vedou komunity, farmaří, vzdělávají, publikují, věnují se vědě… aktivně tvoří, pečují a proměňují. Jsou jako kapky vody na kameni. Tak dlouho kapou na to samé místo, až se na něm objeví otisk.  A tak jsem jim dali prostor a sdíleli jejich příběhy. Ženy, které proměňují zemědělství a potravinové komunity.

Víte, jaká zkratka se používá v Rumunsku pro komunitou podporované zemědělství, KPZ? Je to ASAT, což je zároveň organizace, která zároveň rozvíjí v Rumunsku solidární potravinové systémy a propojuje zemědělce a skupiny odběratelů. A právě ta hostila mezinárodní setkání, kde jsme byli i na návštěvě rumunské KPZ farmy.

Uspořádali jsme třetí ročník Symposia Živé zemědělství. Většina workshopů a přednášek se točila především kolem chovu zvířat, ochrany rostlin, veřejného stravování, ale i tématu, jak vznikají bioregiony. Veřejně dostupné jsou video záznamy – první den a druhý den.

Třetí ročník Symposia Živé zemědělství v Národním zemědělském muzeu navštívili na dvě stovky lidí.

Honza Valeška pro Asociaci soukromého zemědělství poskytl rozhovor Naším záměrem je přivádět lidi blíže ke krajině, v níž žijí a která je živí. Pomalu se začala plnit Living Library živými příklady evropských iniciativ v oblasti lokálního jídla. KPZky dostaly drobný prostor na TV Prima v Receptáři. Šárka Krčílková a Alena Lehmanová mluvily o komunitou podporovaném zemědělství jako příležitosti nejen pro sociální farmáře. 

Vyšla série článků o samozásobitelství v A2. O současnosti i budoucnosti městského zahradnaření napsala Lucie Sovová článek když se město krmí samo. Švédské stoly jdou příkladme v udržitelné spotřebě potravin. Evropská síť Access to land propojuje ekologické zemědělce s půdou. Sdíleli jsme inspiraci místního dodavatelského řetězce v Itálii – Gran Prato nebo inspiraci z Anglie – Tamar Grow.

Jak se do našich květináčů dostaly tropické rostliny? Jaká jsou pravidla pro sběr lučních květin a co najdete v kodexu sběrače? Jak se dostat k jídlu od místních ekologických zemědělců? Nejen KPZ v debatě podcastu Ondřeje Šebestíka Podhoubí / Radio Wave. Hostkami byly Alexandra Střelcová (Hænke), Alena Wranová (AMPI ) a Jolana Teuberová (Platforma Výkvět). Do podcastu TUDY.

Na podzim jsme natáčeli s Českou televizí dvě reportáže o ekologickém zemědělství pro pořad Polopatě. Honza Valeška vysvětlil základní principy ekologického zemědělství v reportáži TUDY.  V druhé reportáži přímo z Farmy Jednorožec Jirka Prachař mluvil o ekologickém chovu ovcí a slepic.

Advocacy for Agroecology partnerships, setkání v Bruselu

Mezinárodní spolupráce v projektu SALSIFI se ubírala do finále a vyvrcholila na setkání Advocacy or Agroecology partneships. Vytvořili jsme vzdělávací platformu ADVOCADO – Advocacy learning platform, kde je přístupný vzdělávací program posilující schopnost sítí KPZ i občanského sektoru zapojit se do spolupráce při tvorbě veřejných politik. Vznikla Příručka Potravinová politika v praxi – ukazuje na vybraných příkladech, jak se lze na různých úrovních (od lokální až po evropskou) zapojit do proměny potravinového systému. Publikace Zemědělství a potravinové iniciativy v souvislostech je přehledem potravinových sítí ve vybraných evropských zemí. Infografiky zpracovávají na stručně 9 témat týkající se advokacie KPZ.

Natočili jsme rozhovor s filmařem Ondřejem Sovíkem o storytellingu nebo Václavem Izákem o projektu Koalice pro zdravou krajinu. Čtenáři Pražské Evvoluce si mohli přečíst článek Prokopská farma: malý ráj, velký zázrak.

Na začátku června se Alča Wranová a Šárka Krčílková připojily k závěrečnému setkání mezinárodního projektu COACH, kde se potkaly s další stovkou lidí z celé Evropy. Součástí bylo i promítáním krátkých filmů.

COACH: hlédnutí za setkáním v Bruselu

V roce 2023 jsme se také naplno pustili do rozdmýchávání komunitou podporovaného zemědělství a vzdělávání o ekologickém zemědělství v Živém regionu. Uspořádali jsme tu sérii pestrých seminářů a exkurzí o ekologickém zemědělství s Farmářskou školou jako třeba seminář Od bezorebných postupů, přes vůni bylinek až k zemědělským dotacím.

Oživit krajinu, Dobro-družný statek

Vyvrcholením léta bylo setkání s vizionáři ekologického zemědělství na Dobro-družném statku – akce Oživit krajinu, kde se sešlo na čtyři desítky lidí. Diskuse, sdílení zkušeností z praxe, posezení u ohně, pravá domácí pizza z lokálních surovin upečená v kamenné peci. Setkání jsme zachytili v obrazech i ve videu Oživit krajinu a Dobro-družit.

Zemědělství prý není pro mladé. Farmářská škola dokazuje opak. Z Farmářské školy vyšli první studenti a škola se akreditovala do první vyšší odborné školy ekologického zemědělství u nás.

AMPI se pustila na podzim do rozplétání svého složitého vesmíru.

AMPI vzešla v roce 2014 z mateřské organizace Lovíme Bio, aby zastřešila KPZ. Od prapočátků tu byla také Environmentálně vzdělávací sekce a Školka Kuchyňka na Komunitní zahradě Kuchyňka. Pak přibylo téma přístupu k půdě a s ním vznik Nadace Pro půdu, následované ideou založení Vzdělávacího centra Konipas s Rodinnou farmou Lukava. Dále přiletěla kometa Farmářská škola, se kterou si AMPI letos adoptovala Farmu Jednorožec. Kdo se v tom má vyznat?

 

Co se dělo na farmách a v potravinový komunitách?

V ZaZemí Turnov se pustili nejen do komunitního chovu slepic, ale i do vlastní KPZ ZaZemí. Jakub s Terezou Peškovi prorazili do Aktuálně v článku Mají titul, ale dřou se na farmě. Environmentální žal přivedl mladý pár k zemědělství. Simča Hrochová z Rodinné farmy Částkov byla nominovaná na cenu Český goodwill. Karel Tachecí přestal pěstovat zeleninu pro KPZ a předal své odběratelské skupiny Farmě Jednorožec, kde proběhlo v červnu setkání s podílníky z Pospolí. Štěpán Říha s Alčou Wranovou se vypravili do Norimberku zjistit, jak funguje tamní městské zemědělství, protože Pro soběstačnější město je potřeba spojit síly. Jana Kožnarová u příležitosti svých kulatin uspořádala narozeninovou darovací výzvu 40! Narozeninová výzva pro KPZkoALICI a získala 40 tisíc Kč.

Ve spolupráci s KPZ komunitami, zemědělci a dvorním kameramenem Martinem Matějem vznikl video dokument Městské zemědělství v Praze„Děláme všechno ručně. Nemáme žádný stroj. Nemáme přístupy k sítím. Nemáme žádnou závlahu. Pětujeme výhradně bez rytí. A taky jsem bezobaloví. Hodně bezoví.“ Sdílí Lucie a Brett Gallgherovi z Prokopské farmy.

Společně se Štěpánem Říhou z komunitního projektu MetroFarm je spojuje spojuje nadšení pro hospodaření inspirované agroekologií, permakulturou a KPZ. Na pozemcích patřících Magistrátu hlavního města Praha pěstují pro sebe a členy komunity lokální zeleninu, chovají slepice, podporují biodiverzitu. Osobními příklady ukazují, že se i Pražané mohou stravovat lokálně, s respektem k místním zdrojům a klimatu. Sdílí zemědělské zkušenosti nejen mezi sebou, ale i v rámci mentorování studentů Farmářské školy či vzdělávání veřejnosti.

PROSTĚ POŘÁD NĚCO SÁZEJTE DO ZEMĚ. To je moje rada, pokud chcete začít něco pěstovat, pro sebe nebo pro malou KPZku, nebo pokud vás láká guerilla gardening. / Brett Gallagher, Prokopská farma

Rok jsme zahájili mezinárodním dnem KPZ jejíž součástí byl festival lokálního jídla a spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli Mrkev v zimě vol. 3 tentokrát v Brně. Program zarámovalo téma udržitelného nerůstu a budoucnosti potravinového systému s pestrými příklady příklady z podhoubí iniciativ, kde zemědělci a aktivní i vědomí spotřebitelé tvoří lokální partnerství.

Ozvěny festivalu Mrkev v zimě vol. 3 v obrazech a prostřednictvím záznamů vystoupení hostů.

Projekt Živý region se naplnil a my jsme díky němu Zaseli semínko potravinová spolupráce na Jižní Moravě. Vytvořili jsme celou řadu článků, které zviditelnily konkrétní farmy, iniciativy a ukázaly, že Komunitou podporované zemědělství dělá ze spotřebitelů a zemědělců parťáky i na Jižní Moravě.

Vytvořili jsme seriál Inspirace pro zemědělce. Představujeme v něm příklady různých způsobů hospodaření v ekologickém a biodynamickém zemědělství, v jehož středu je péče o půdu, přírodní i lidské zdroje. Chceme inspirovat začínající i zkušené zemědělce, ty ekologické, nebo i ty, kteří o přechodu na ekologické hospodaření přemýšlí. Zasít třeba první semínko budoucí změny. V seriálu se proto objevují  pestré příklady z praxe konkrétních zemědělských podniků jak od nás, tak ze zahraničí.

V Hamburku jsme odstartovali projekt VIVID, jehož smyslem je posílit mezinárodní spolupráci a životaschopnost KPZ sítí. Jak se ovšem ukazuje, všechny partnerské organizace čelí velkým výzvám se svou vlastní udržitelností.

Tomáš Uhnák jako host v pořadu Vlna mluvil o tom, že  mladí lidé chtějí hospodařit, ale nemají přístup k půdě. Anička Hudská ze ZaZemí představila „slepičí manuál“ a komunitní kurník jako malý krok k velké změně. Velcí zemědělci stávkovali po celé Evropě a ekofarmáři volali: haló, my jsme tu taky. Farmářku Hanku Součkovou farmaření baví, i když se leckdy musí hecnout.

Co se dělo na farmách a v potravinových komunitách?

Farma Jednorožec vstoupila do své druhé sezóny a začala spolupracovat s novými odběratelskými skupinami. Mezi ně patří i Modřanská KPZ a Tomáš Hajzler vnímá Farmu Jednorožec jako ukázku produkce jídla, péče o krajinu a budování sousedských vztahů.

„Naši KPZ, kterou si vedeme sami, jsme založili na jaře 2023. Dělali jsme 12 bedýnek týdně pro 20 rodin. Teď probíhá naše druhá sezóna, aktuálně 60 rodin a 40 bedýnek týdně. Kromě toho dodáváme zeleninu do bistra Triko Tábor.

KPZ pro nás  znamená jistotu odběru a úzký vztah s rodinami, které naši zeleninu kupují. Hlavní prožitek: ono to funguje! Zájem je  ohromný a odezva úžasná. Zjistili jsme, že lidí, kteří pravou zeleninu ocení, je více, než jsme si mysleli. KPZ nám přináší pocit smyslu naší práce.

Děkujeme za to, že nám v našich začátcích velmi pomohla AMPI a KPZkoALICE.“

Jana a Petr Šimonovi, Farma Mezi řádky

 

Na Dobro-družném statku bylo možné objevit propojení životního stylu s přírodou. Na Tišnovsku začal vznikal projekt Bezobslužné farmářské prodejny Sociální podnik Jasan spojoval péči o krajinu s péčí o lidi. Živá Farma byla příběh udržitelnosti a diverzity na jihu Moravy.

Dobro-družný statek, Farma Mezi poli, Farma Jednorožec a Hospodářství Svobodné Hory se představily na Symposiu Živé zemědělství jako příklady dobré praxe komunitou podporovaného zemědělství.

Nadace Lilie & Karla Janečkových ocenila Simču Hrochovou jako LASKAVCE 2024. „Celý náš přístup je o tom, dívat se na divokou krajinu kolem, vracet jí její zdraví a život“, říká Simča, která v roce v roce 2014 založila spolu se svým mužem Janem permakulturní a KPZ Rodinnou farmu Částkov.

„Když budeme ukazovat, že to jde dělat šetrně a s respektem k přírodě, dokážeme inspirovat spoustu dalších lidí a vrátíme půdě zdraví.“

Simča Hrochová, Rodinná farma Částkov
LASKAVEC ROKU 2024

Jak to bude s komunitou podporovaným zemědělstvím dál?

AMPI nemá vnitřní ani vnější zdroje udržet všechny své aktivity ve stávající podobě. V polovině roku 2024 odchází tým, který se věnoval poslední roky rozvoji tuzemské KPZ sítě – KPZkoALICE. Tvořila jej Alena Wranová, Šárka Krčílková a Jana Kožnarová. Ovšem věříme, že všechno, co se událo, děje a bude dít, je proces učení a zrání. Uzavírá se jen jedna kapitola, aby se mohla otevřít nová.

Je zřejmé, že situace se za poslední léta proměnila. Mladá generace si uvědomuje, že potřebujeme hledat nové alternativy. Je čas znovu se zasnít o budoucnosti potravinového systému. Vytvořit novou vizi. Přehodnotit své fungování a strategie. Pojmout to jinak a otevřít prostor pro nové příležitosti.

Kam bude směřovat další vývoj?

AMPI se i nadále bude věnovat vzdělávání dětí a mládeže, ale také místním potravinových systémům a podpoře nové generace ekologických zemědělců. I nadále budeme spolupracovat s dalšími organizacemi u nás i v zahraničí. Díky svým zkušenostem může být AMPI inkubátorem nových projektů, kterým na čas poskytne prostor, aby zde mohly vyrůst, zesílit a osamostatnit se. Podobně, jako se to povedlo v případě Farmářské školy – nyní už vyšší odborné školy ekologického zemědělství. 

V každém případě věříme, že principy KPZ jsou a budou živé. Spolupráce se vzájemností a důvěrou. Partnerství. Agroekologie. To jsou hodnoty, které vždy budou přispívat k harmonii a vytváření zdravých a život podporujících systémů. Schopnost tvořit blízké vztahy, propojovat se a vzájemně se podporovat bude nezbytná.

„Bez znalostí a kontaktů, které jsem díky české i evropské síti komunitou podporovaného zemědělství získala, bych se nikdy nepropojila s lidmi, díky kterým může fungovat Výdejna chutí.“

Vraťka Janovská, zakladatelka Výdejny chutí

Poděkování

Nic z toho, o čem jste si tu čtete by nevzniklo bez spolupráce mnoha lidí, kteří spolutvořili a spolutvoří po celém světě lokální solidární partnerství založené na agroekologii. Podle posledního průzkumu URGENCI jsou jich 2 miliony.

Stránka by nevznikla bez stovek příběhů, které za posledních 15 let vznikly i u nás díky nadšencům a dobrovolníkům.

Posledních pár let jsme s nadšením, vášní i péčí rozdmýchávaly dění v KPZkoALICI. Co si budeme povídat, nebylo to vždy růžové. Ale tolik jsme toho prožily. Důvěru a vzájemnost. Spolutvoření, hravost a experimentování. Legraci a bio jízdy po českých farmách i za hranice. Zabořily jsme ruce do hlíny a oživily v sobě lásku k půdě. Objevily skutečnou hodnotu lokálního a šetrně vypěstovaného jídla, nové vůně a chutě. Začaly vnímat svět v ještě větších souvislostech. Okusily SÍLU SPOLEČENSTVÍ. Získaly mnoho BLÍZKÝCH kolegů, přátel, parťáků. Čelily výzvám, výhrám i nezdarům. Za to vše s vděčností DĚKUJEME. “

(zleva) Jana Kožnarová, Šárka Krčílková, Alena Wranová

Děkujeme za důvěru všem dárcům a parťákům, kteří nás a KPZkoALICI podporovali, spolutvořili jí a nebo jen fandili.

Chcete do příběhu něco přidat?

Napište Šárce Krčílkové na sarka.krcilkova@gmail.com.

Zajímá vás víc? Prozkoumejte kpzinfo.cz